Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Hylla förskolan!

Idag på förskolans dag ska vi hylla vår fantastiska förskola, men framför allt alla som arbetar i den.

Tack vare alla barnskötare och förskollärare så kan Sverige fungera. Att alla kan gå till sitt arbete, och samtidigt veta att våra barn har en trygg och rolig dag med en pedagogisk verksamhet fylld av omsorg och värme.

Varje gång jag träffar medlemmarna i Kommunal runt om på olika förskolor i vår avdelning så imponeras jag. Jag imponeras av deras yrkesskicklighet, kompetens, kreativitet och deras stora tålamod.

Men förskolan har sina utmaningar, och de är stora.

Barngrupperna är oftast för stora och bemanningen för låg, verksamheten bedrivs i allt för stor utsträckning av vikarier istället för att ge trygga anställningar som både ger bättre kvalitet och kontinuitet.

Just nu är oron stor för smittspridning. I den enkät som Kommunal har gjort bland våra medlemmar inom förskola och skola så blir det tydligt att i Dalarna och Västmanland är över 60% oroliga för att bli smittade på sin arbetsplats och 50% uppger att deras arbetsbelastning har ökat under coronakrisen.

Både förskolan, skolan och fritidshemmen är väldigt viktiga delar i vår välfärd men det krävs mer resurser för att förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar i de viktiga delarna.

Arbetsmiljön måste prioriteras högre, just nu när vi lever i en pandemi men även i alla andra tider.

Med en bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och högre löner säkrar vi den fantastiska förskolan men även skolan och fritidshemmen genom att se till att alla kunniga yrkesproffs orkar arbeta kvar fram till pension.
På det sättet lockar vi även fler att söka dessa viktiga yrkesutbildningar för att säkra kompetensförsörjningen framåt.

Stort tack för allt ni ger och gör varje dag – alla ni som arbetar i barngrupp, i kök eller lokalvård.

Sträck på er och var stolta över det helt ovärderliga jobb som ni utför!