Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Ingen ska riskera sin hälsa eller sitt liv på jobbet!

Idag är det Arbetsmiljödagen och aldrig har väl vikten av ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och skyddsombudens roll varit mer aktuellt än nu.
De förtroendevalda i Kommunal lägger ner oerhört mycket av sin tid på riskbedömningar, att följa upp, ställa krav och vidta åtgärder för en trygg och säker arbetsplats för alla medlemmar.
Det är ett ständigt pågående arbete men under den pandemi som nu råder så är situationen extrem inom sjukvård, äldreomsorg och funktionshinder – för att främst få fram tillräcklig och godkänd skyddsutrustning.
Men även inom kollektivtrafiken, lokalvård, förskola, skola, kök, renhållning och räddningstjänst krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete där skyddsombuden är otroligt viktiga.

I förra veckan så röstades regeringens förslag ned om att utöka de regionala skyddsombudens möjligheter att få tillträde till fler arbetsplatser.
De borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna anser inte att de fackliga organisationerna ska ha rätten att utse skyddsombud, utan att det uppdraget kan göras av oberoende inspektörer.

Facket är medlemmarna som jobbar i verksamheten och det är de som utser den av sina kollegor som de har förtroende för att vara deras skyddsombud. Vi anser att det bästa är när frågor som rör arbetsplatsen drivs av dem som vet bäst hur arbetet fungerar och som sitter på de bästa lösningarna tillsammans med chefen.

Nu har vi dessutom fått se att den oberoende myndighet, Arbetsmiljöverket, som ska vara ett stöd för skyddsombud och arbetsgivare haft ensidiga möten med arbetsgivarparten utifrån ett skyddstopp från ett skyddsombud i äldreomsorgen angående skyddsutrustning.
Där gick Arbetsmiljöverket på skyddsombudets linje men efter möten med arbetsgivaren så tonades krav på skyddsutrustning ner på ett sätt som gynnade arbetsgivarens vilja.

Det här är högst anmärkningsvärt och inget annat än en skandal att en myndighet agerar på det viset. Är det från Arbetsmiljöverket som dessa oberoende inspektörer ska agera om högerpartierna får som de vill så blir vi djupt oroade.

Vi vill idag betona allvaret i hur viktigt det är att arbetsmiljöarbetet verkligen prioriteras.
Ingen ska riskera sin hälsa eller sitt liv på jobbet! I det arbetet så är skyddsombuden helt avgörande att tillsammans med både kollegor och chef på arbetsplatsen jobba systematiskt och offensivt.
Så skapar vi hållbara och hälsosamma arbetsplatser.

Kommunal Bergslagens avdelningsordförande, vice ordförande och samtliga sektionsordföranden
Malin Ragnegård
Hans-Göran Steneryd
Eva Pettersson
Anna Dahlberg
Britt-Lis Leffler
Karin Eriksson
Swen Frank
Per Gahns
Anne-Marie Noppa
Therese Lundell
Ann-Louise Nilsson
Marit Örngård
Hanna Widmark
Linda Kvarnström
Tony Eklund
Petra Kinnari
Ann-ci Steneryd