Malin Ragnegård – Ordförande Kommunal bergslagen

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag