Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Brandmannadagen

Ni är tryggheten i samhället. Ni är dem som vi alltid kan lita på och som vi alltid räknar med.

Alla ni fantastiska brandmän som ger allt för andra, ni som alltid rycker ut men som aldrig vet till vad ni kommer fram till.

Att jobba som brandman är att kunna möta väldigt många olika människor, i olika situationer och ofta krävs ett stort lugn och yrkesskicklighet.

Jag har träffat många av er och ni imponerar på mig. Jag vet vilket ansvar ni har från att jobba förebyggande med till exempel företag och skolor till att rädda liv.

Förra sommarens bränder visade verkligen hur beroende vi är av en stark räddningstjänst och det visade vilken fantastisk räddningstjänst vi har i det här landet.

Men den ska inte tas för given och det händer inte av sig själv. De medlemmar jag träffar är oroliga över framtiden. Deras löner är låga, ja mycket lägre än vad de flesta tror. Det är ett tungt, ansvarsfullt och krävande jobb och det måste räknas. Bemanningen behöver öka på många håll, delaktigheten bli större och lönerna högre. Så enkelt är det.

Brandmännen tycker väldigt mycket om sina jobb. Lojalare yrkeskår är svår att finna. Men räddningstjänsten måste moderniseras – och med det menar jag såklart göras bättre och tryggare för de anställda. Jämställdheten ska öka men då måste också rätt förutsättningar finnas, som tex möjligheter att jobba fast du är gravid.

Kommunal är fackföreningen för brandmän. Heltidsbrandmän och även deltidsbrandmän. I veckan förhandlade vi fram ett nytt avtal för brandmän i beredskap med bland annat höjda ersättningar och bättre förutsättningar att kombinera ett ordinarie arbete med att vara deltidsbrandman.

Nästa år tar vi nästa steg i kollektivavtalet för heltidsbrandmännen!

 

Stort grattis på er yrkesdag! Var stolta över allt ni gör, varje dag. Se till att organisera er och välja fackliga ombud på stationerna som kan företräda er och driva era frågor framåt.

Så når vi förändring och förbättringar – för det är ni verkligen väl värda!