Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Workers memorial day

Under 2018 och fram till idag så är det 69 människor som har gått till sitt arbete och aldrig kommit hem igen. Det är fruktansvärt. Någon fick beskedet som man aldrig vill behöva få. Barn har blivit föräldrarlösa, föräldrar har blivit barnlösa och partners har mist sin livskamrat.

Dödsfallen på arbetsplatser beror till stor del på att arbetsmiljön har brustit på ett eller flera sätt. Effektivitet och ekonomisk vinning får aldrig någonsin stå över en trygg och säker arbetsmiljö.

Inom Kommunals avtalsområden så var det 8 människor som dog på sin arbetsplats. Som aldrig kom hem efter sitt arbetspass. Men när det kommer till främst kvinnodominerade branscher så är dessvärre siffrorna högre, men de syns aldrig i statistiken. Det är alla dem som på grund av stress och för hög belastning under lång tid på jobbet får arbetsskador, både fysiska och psykiska. Psykisk ohälsa som förkortar liv.

 

Det är helt oacceptabelt att människor dör på sin arbetsplats.

Det är helt oacceptabelt att människor dör på grund av jobbet eller att allt för många mår dåligt av och på jobbet.

Idag är det Workers memorial day då vi hedrar och minns alla de arbetare som aldrig kom hem.

 

Men för att verkligen hedra deras minne så måste det till förändringar.

Det måste till mycket mer resurser till Arbetsmiljöverket och mycket större kunskap och medvetenhet hos arbetsgivare när det kommer till ansvar och strukturerat arbete i arbetsmiljö.

Fler skyddsombud med bättre stöd, skydd och utbildning som både kan och vågar agera.

Hälsosammare arbetsplatser med mindre stress och jämnare arbetsbelastning.

 

Vi kan förändra. Alla förtjänar en trygg och säker arbetsplats. Alla förtjänar att må bra på jobbet.

Alla som går till jobbet ska också komma hem från jobbet.