Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Alla har rätt att funka olika

Det är årets tema på Musikhjälpen – alla har rätt att funka olika.

I världen lever många med funktionsnedsättning isolerat, ibland utan språk eller kontakt med omgivningen och är helt beroende av familjemedlemmar. De får ofta sämre vård och löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. Flickor är många gånger dubbelt utsatta och tvingas i en del länder till sterilisering och abort. I riktigt fattiga familjer kan i värsta fall behovet av mat och omsorg för barn med funktionsnedsättning prioriteras bort.

Det är fruktansvärt.

I Sverige kom 1993 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som är en rättighetslag.

Jag har tänkt en hel del över hur olika det ser ut i världen och hur långt vi ändå har kommit i Sverige, även om det finns brister och mer att önska i vissa fall. Jag tänker också att de som gör det möjligt för många med olika funktionsnedsättningar att leva ett gott liv är alla de anställda som jobbar som personliga assistenter, på gruppbostäder, dagliga verksamheter, som boendestödjare och som på andra sätt arbetar med att ge stöd och service i vardagen.

Det är medlemmar i Kommunal och det är en väldigt viktig del i vår gemensamma välfärd.

Jag har själv jobbat som personlig assistent, på en gruppbostad och har nu min anställning på en daglig verksamhet – för att ge stöd och service till människor med olika former av funktionsnedsättning.

Det är inte ett jobb för vem som helst. Det är kvalificerade yrken som kräver väldigt mycket av personalen. Något som också krävs är en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, för att känna sig trygg och säker på sin arbetsplats och för att orka och vilja jobba kvar i yrket.

För att utveckla vår fina välfärd där alla har rätt att funka olika så behöver vi som finns närmast organisera oss fackligt. Vi måste hela tiden driva på frågor som kan göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre – för det gynnar alla anställda och det gynnar den som vi finns till för. Den människan som behöver vårt stöd och vår service.

Arbetsgivare måste bli mer rädd om sin viktigaste resurs och ta till vara all kompetens och yrkesskicklighet som finns inom branschen.

Jag har och kommer att ge bidrag till Musikhjälpen 2018 för att fler i världen ska få bättre förutsättningar. Men jag kommer också fortsätta kampen här och nu för att alla de välfärdsarbetare som gör det möjligt i Sverige ska få det allra bästa på sina arbetsplatser.

För det är de verkligen värda, och den kampen för vi tillsammans. Vi som är Kommunal.