Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Organisera er och kräv er rätt!

Det finns ett brev skrivet av en kille som heter Alexander som den senaste tiden delats mycket och blivit väldigt omdiskuterat. Han beskriver väldigt bra och tydligt hur han efter endast ett år i hemtjänsten inte orkar mer.

Jag förstår verkligen den frustrationen som han beskriver. Jag möter den ofta och det är väldigt bra att den lyfts fram till fler.

När jag träffar medlemmar på arbetsplatserna så är det ganska vanligt att jag möter både en uppgivenhet men också en stor ilska och sorg över att det arbete som de tycker så väldigt mycket om inte fungerar som det borde. Att kollegorna är för få, att de otrygga anställningarna är för många, att arbetsmiljön är för påfrestande, att villkoren är för dåliga och att lönen är alldeles för låg.

Jag delar frustrationen, ilskan och sorgen. Det är därför jag en gång började mitt fackliga engagemang, och fortfarande är aktiv. För att få till en förändring.

Att vända sin ilska mot facket är dock aldrig något som gynnar oss – vänd istället ilskan till engagemang och förändring.

Det största felet som fackföreningarna har gjort under lång tid är att komma ifrån grundidén. Löftet om att hålla ihop. Att om vi inte organiserar oss så är det kört.

Att facket är precis varenda medlem. Kommunal är alla medlemmar och utan varandra är vi körda.

I Kommunal jobbar vi mycket med att skapa aktivism och engagemang på arbetsplatserna för att nå förändring. Anledningen till det är att det är ett vinnande koncept.

En ombudsman eller ordförande kan sällan skapa förändring på egen hand – men 50 kollegor som organiserar sig, pratar ihop sig och bestämmer sig kan nå hur långt som helst.

Det är hela tanken med facket. Att vi är många och gör det tillsammans.

Vi har olika uppdrag, olika roller och alla behövs lika mycket i en förening.

 

Så min uppmaning blir alltid till de medlemmar och blivande medlemmar som jag möter med en arbetssituation som inte fungerar, som inte är bra eller som behöver förändras:

Bli medlem i Kommunal

Gå en medlemsutbildning

Välj arbetsplats och skyddsombud

Ordna ett möte där ni bestämmer vad ni vill driva för frågor på er arbetsplats

Skriv ner hur och när ni ska göra det

Ta hjälp av sektionen hur ni kan gå till väga

Kör!!

Kräv er rätt och ta ingen skit!

Ge aldrig upp!

 

Så jobbar vi på. Det tar tid men det går, om vi står enade.

I den fackliga kampen är precis varenda en helt avgörande.

Just Du är väldigt viktig och kan göra skillnad!