Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

2 år som Avdelningsordförande

Idag för två år sedan valdes jag av medlemmarna, genom deras ombud på Kommunal Bergslagens representantskapsmöte, till avdelningsordförande. Mycket har hänt under de åren samtidigt som tiden har gått väldigt fort. Här kommer en liten sammanfattning av ett uppdrag som inte blev som jag hade tänkt mig - det blev mycket bättre!

Jag har besökt ungefär 225 arbetsplatser/träffar och möten med medlemmar runt om i avdelningen under de här två åren. Jag har även försökt träffa så många av alla avdelningens förtroendevalda som möjligt – arbetsplatsombud, skyddsombud, förtroendevalda på sektionsexpeditioner, styrelser, sektionsordförande, regionala fackliga ombud och regionala skyddsombud.
De delarna är det absolut viktigaste i mitt uppdrag, att som främsta ledare vara synlig, nyfiken och lyhörd. Att finnas i den vardag och verklighet där medlemmarna är, lyssna in och omvandla det som sägs till bra och tydliga argument i diskussioner och debatter om bättre villkor och en hållbar arbetsmiljö. Att stötta upp och inspirera till att finna modet och styrkan att själva kunna förändra sin situation på jobbet. Att ge verktygen och förbättra det som behöver förbättras i vår egen förening och organisation.
Jag vill uppfattas som tydlig och vara en ledare som träder före, men också en ledare som finns bakom och stöttar upp eller står bredvid när det behövs.

Mycket tid har även gått till att möta, samtala och argumentera med politiker, jag tror och känner att den tiden ger resultat. Vi behöver ge kunskap om medlemmarna i Kommunals vardag och deras upplevelser. Vi behöver ställa krav och finnas med för att forma rätt åtgärder.

Även alla träffar tillsammans med övriga LO förbund är väldigt viktiga och värdefulla, för tillsammans är vi så mycket starkare än var och en för sig.

Att utveckla och förändra vår egen interna organisation har tagit mycket tid och även kraft under det senaste året. Det är jobbigt med förändring och resan till förändring är så olika mellan människor och tar olika lång tid. Det är viktigt att ha med sig och att ha respekt och förståelse för. Men det vi gör ska leda till en bättre och mer jämlik service för alla våra medlemmar, och då måste vi våga utmana även oss själva ibland.

I samhällsdebatten syns vi tydligt. För mig är det av stor vikt att Kommunal Bergslagen tar plats och opinionsbildar, för välfärden är en så stor del av våra liv och dem som arbetar i välfärden är de som har kunskapen om vad som bör göras, förändras och prioriteras. Genom våra medlemmar har vi lösningarna för en bättre välfärd som gynnar hela samhället.

Jag är tacksam varje dag för att jag har fått förtroendet. Förtroendet att leda, träda före och hela tiden förbättra och utveckla vår fantastiska fackförening tillsammans med så många andra.
Jag är tacksam och stolt över alla som varje dag gör sitt yttersta för att varje medlem ska känna medlemsnytta och bli stärkt i sitt medlemskap. Alla som gör vår förening större och starkare genom att värva och organisera fler medlemmar.

2 år som har gått väldigt fort och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta kampen där medlemmarna anser att jag platsar bäst i organisationen. För den platsen finns för alla – för alla behövs.