Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Sverige

Kollektivavtal, Demokrati, Allemansrätt, Svenska modellen, Jämställdhet, Rätten till organisering, Frihet, Skattefinansierad välfärd, Fri skola för alla, Natur, Möjligheter och Mänskliga rättigheter.

Det är en del av det fina jag tänker på när jag tänker på Sverige som land. Jag känner mig väldigt priviligerad som svensk. Tacksam.

Sverige är ett fantastiskt land. Vi lever i fred, i ett öppet samhälle med demokratiska och mänskliga rättigheter. Många lever i ett överflöd som andra bara kan drömma om.

Vi ska känna oss priviligierade över att vi har turen att bo i ett land som vi inte behöver fly ifrån, utan som istället kan välkomna människor som tvingas fly hit.

Men bra kan alltid bli bättre. Ett land blir inte bättre än vad vi gör det till tillsammans.

Det finns mycket som skulle behöva bli mycket bättre, vi är många som vet att vi kan och förtjänar mer. Det fina är att varenda en i det här landet har möjlighet att engagera sig, påverka och driva igenom förändring. Alla har rätt att uttrycka sig och säga sin mening.

Det är i grunden fantastiskt. Det ska vi värna om och aldrig ta för givet.

 

Idag har jag sett många glädjas över OB tillägget. Det är kollektivavtalet som ger dig det. Och kollektivavtalet är vi alla som är fackligt organiserade delägare i. Det är vår gemensamma förtjänst!

 

Jag önskar er en fin dag! Fira alla möjligheter – ta vara på dessa och gör vårt land ännu bättre.

Tillsammans kan vi höja OB ersättningar, förändra lagar eller helt enkelt bara se till att vara snälla mot varandra.

Gör någon glad idag, börja med dig själv!