Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande

Medlemmarna i Vänervästs önskelista

Jag skulle så här inför jul vilja sammanfatta vad medlemmarna i Kommunal Vänerväst önskar sig utifrån alla de möten och samtal jag haft under året.

Kommunal är en stor fackförening som organiserar anställda i många olika branscher och yrken. En sak som förenar oss alla är att vi är en del av samhällsservicen och att våra insatser är förutsättningen för att vårt samhälle ska fungera och kunna utvecklas. Vi ser till att sjuka får vård, att våra barn och äldre får omsorg, att det är rent på våra arbetsplatser och att det produceras och finns lagad mat i köken. Vi kör bussen, fixar vattnet i kranen och sköter våra idrotts- och fritidsanläggningar. Våra arbetsinsatser är många och bidrar till att människor kan känna sig trygga i vårt samhälle och kan försörja sig. Vi är helt enkelt oumbärliga.

En annan sak som förenar oss är att vi älskar våra jobb men det är inte alltid våra villkor speglar värdet av våra viktiga insatser. När jag besöker arbetsplatser och pratar med medlemmar så handlar många av samtalen om vilka förutsättningar man får för att kunna göra ett bra arbete. Många medlemmar upplever att villkoren blir allt sämre och att man tar oss och vårt arbete för givet. Det påverkar känslan av yrkesstolthet och viljan att fortsätta arbeta i yrket. Det finns naturligtvis arbetsplatser där det fungerar bra, där man trivs och känner uppskattning. Men oavsett så finns det ofta något att förbättra och utveckla för att det ska bli ännu bättre. Det är fackföreningens främsta uppgift.

Jag skulle så här inför jul vilja sammanfatta vad medlemmarna i Kommunal önskar sig utifrån alla de möten och samtal jag haft under året.

Bättre arbetsmiljö

Tyvärr så har arbetsmiljön för många av oss de senaste åren blivit allt sämre. Låg bemanning, hård arbetsbelastning och minutstyrning är några faktorer som gett en undermålig arbetsmiljö med stress och ohälsa som följd. Vägen till en god arbetsmiljö är detsamma för oss alla. Att regelbundet undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön är a och o för ett hållbart arbetsliv. Det kräver att det finns skyddsombud på våra arbetsplatser. Och att både skyddsombud och arbetsgivare har kunskap och förutsättningar att agera och att det finns tillräckligt med resurser för att kunna vidta de åtgärder som faktiskt krävs för att vi ska orka jobba till pension.

Inflytande

Att kunna påverka sitt arbete och sina arbetstider är viktigt för att trivas med sitt jobb. Vi i Kommunal är proffs på våra jobb och det är märkligt att vår kompetens och erfarenhet inte tas tillvara när det gäller planering och genomförande av arbetet. Många av oss av oss arbetar dessutom på obekväma tider, kvällar och helger, och att få livspusslet att gå ihop är inte alltid lätt. Det finns studier som visar att inflytande och delaktighet skapar hälsosamma arbetsplatser.

Trygga anställningar

Vem vill investera i en utbildning som leder till en otrygg försörjning och ett jobb där man sover med telefonen under kudden. Det är omodernt och ovärdigt och drabbar både den enskilda och verksamheten när man inte vet om det kommer någon till passet eller vem som kommer. Kontinuitet och rätt kompetens skapar trygghet och utveckling.

Högre och rättvisa löner

Många av de medlemmar jag möter tycker att de har en för låg lön och att den inte speglar det jobb de faktiskt gör. En annan orättvisa för Kommunals medlemmar är den värdediskrimineringen som råder på svensk arbetsmarknad. Att det är mer värt att laga en bil än att vårda en svårt sjuk människa. Många medlemmar vet inte heller hur man kan få en högre lön. Självklart ska Kommunals medlemmar ha rättvisa och jämställda löner som är i nivå med andra yrken och som ger mer i plånboken över tid.

Heltid som norm

Det borde vara en självklarhet 2019 att kvinnor har rätt till en lön som går att leva på så att man inte behöver vara beroende av en partner för att klara sin försörjning genom livet. Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. 2,2 miljoner beror på att deltid är norm inom kvinnodominerade yrken. Heltid som norm är vår största och viktigaste jämställdhetsreform genom tiderna.

Arbetskläder och skor 

Inom kvinnodominerade sektorer är inte arbetskläder och skor en självklarhet på samma sätt som inom de mansdominerade. På många äldreboenden och förskolor får vi bekosta detta själva. Och det är både kläder för inomhus och utomhusbruk. Det blir stora kostnader för individen då det krävs flera ombyten och kläder efter väder. Inom vård och omsorg har vi dessutom risker för smittspridning via kläder.

Trygghet

Stora delar av samhällets skyddsnät kan inte längre ge oss trygghet vid till exempel sjukdom och arbetslöshet. Många av oss blir dessutom sjuka eller skadade av våra jobb idag. Vi är alla med och bidrar solidariskt genom att finansiera systemen och ska kunna förvänta oss att de levererar både ekonomisk trygghet och omställning när vi behöver det.

Med detta önskar jag er alla en fin jul och ett gott nytt år och en extra hälsning till er som ser till att vår välfärd fungerar även under storhelgerna !