Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande

Välfärdsarbetare, organisera er!

Det sägs att nya och yngre generationer i vårt samhälle idag är ointresserade av historien om fackföreningarnas uppkomst för mer än 100 år sedan. Att vi lever i en alltmer ”sköt dig själv och skit i andra"-anda och måste hitta nya incitament för att få människor att organisera sig. Ofta handlar det om att förmedla den individuella nyttan med ett medlemskap i en fackförening snarare än den kollektiva nyttan. Visst är mycket i historien förlegat och svårt att förhålla sig till utifrån det samhälle vi lever i idag. Men idén med en fackförening är i alla högsta grad aktuell.  Och det handlar inte bara om de unga. I takt med att organisationsgraden sjunker bland oss arbetare så försämras också våra villkor. För att kunna göra skillnad på riktigt måste fler inse att det är vi själva som har makten att påverka till det bättre och att vi måste göra det tillsammans.

Som avdelningsordförande i Sveriges viktigaste fackförening Kommunal har jag förmånen att besöka många olika arbetsplatser och träffa välfärdsarbetare i många olika yrken. Det är ni som ser till att vårt samhälle fungerar och att vårt land kan fortsätta utvecklas genom era viktiga insatser varenda dag, dygnet runt. Jag ser er yrkesstolthet och hur ni anstränger er för att göra ett bra arbete. Det gör ni för att ni älskar era jobb och för att ni bryr er om hur andra människor har det. Men jag hör också hur frustrerade och trötta ni är. För att ni har för få kollegor, för att era scheman är så pressade och för att ni upplever att ni inte får gehör för de brister som ni dagligen påpekar och för de rättigheter ni saknar. Och så kan vi inte fortsätta ha det!

Ska vi i framtiden ha en välfärd värd namnet så måste arbetsgivare och beslutsfattare börja lyssna på vad vi säger. Vi är oumbärliga och vet vad som krävs för vi ska orka jobba ett helt yrkesliv och för att fler ska välja dessa yrken. Men det är ingen annan än vi själva som kan göra det jobbet. Vi måste gå samman och börja driva våra frågor för att kunna göra skillnad på riktigt. Vi måste göra det på arbetsplatserna, i samhället och i de politiska rummen. Kommunal är vårt verktyg för den kampen. Men hur vi kommer att lyckas beror på hur många som är medlemmar. Ju fler vi är desto större möjligheter har vi att få gehör för våra krav. Därför är det viktigt att vi lyckas förklara vilken roll fackföreningarna har haft för utvecklingen av våra rättigheter och villkor på svensk arbetsmarknad och även kommer att ha i framtiden. Det är så mycket mer som står på spel än det, inte alls oviktiga, mervärde man får i form av till exempel rabatter, rättshjälp och individuella försäkringar.

Tack vare att vi haft starka fackföreningar med hög organisationsgrad under lång tid har vi sett till att få både trygghet och skäliga villkor på arbetet. Så idag när de otrygga anställningarna ökar, arbetsmiljön blir allt sämre och flera politiska partier vill göra det lättare att sparka folk så borde den naturliga reaktionen vara att sluta sig samman och säga stopp, vi ställer inte upp på det här. Men istället börjar alltfler ifrågasätta vad facket gör och varför man ska vara med. Självklart ska man ifrågasätta och påverka sin fackförening. Men sanningen är att du betalar för att vi ska ha makt och inflytande på arbetet. Slutar vi arbetare att organisera oss så kommer vårt inflytande minska och våra villkor bli sämre och allt mer otrygga.

Vi går in i en stor avtalsrörelse 2020 då alla våra centrala kollektivavtal ska förhandlas.  Vi är en av två parter som ska komma överens om innehållet. Och det gäller våra löner och villkor.  Ska vi få gehör för våra krav i förhandlingar måste vi vara många. Så organisera er alla stolta och oumbärliga välfärdsarbetare! Gå med i Kommunal och börja ställa krav på en bättre arbetsmiljö, schyssta scheman, högre löner och allt som krävs för att vi även i framtiden ska ha den välfärd som vi alla är värda och behöver.