Ett större starkare Kommunal!

Kongressen 2019 bestämde att 2030 ska Kommunal var 600 000 medlemmar. För Kommunal Västerbotten innebär det att vi ska vara 21 000 medlemmar 2030. Och vi är på god väg, tack vare stort engagemang av alla medlemmar och förtroendevalda på alla arbetsplatser runt om i Västerbotten så växer Kommunal som förening. En månad kvar av 2020. Ett år som vi alla kommer att minnas, där Kommunals medlemmar stått i frontlinjen i pågående pandemi, där skyddsombuden på arbetsplatserna stridit och påtalat att de ska vara en självklarhet att de ska var med i det förbyggande arbetet. Där vi som organisation ställt om och genomför utbildningar, medlemsmöten och förhandlingar digitalt

Mitt i allt detta har Kommunal vuxit som förening, hittills har Kommunal Västerbotten mer än 300 fler medlemmar än för ett år sedan, fler vill vara med. Fler ser nyttan med ett medlemskap i Kommunal. För oss i Kommunal är det också en utmaning, vi ska prata och informera alla nya medlemmar om medlemskapet, fler nya ombud ska få utbildning i sitt uppdrag.

Angenäma utmaningar nu och inför 2021, för nästa år ska vi återigen växa med 200 fler medlemmar, 2002 likadant osv. För det är möjligt att 2030 var 21 000 medlemmar i Kommunal Västerbotten.

Nu håller vi, vi fortsätter ställa om. Kommunal Växer och med det den fackliga styrkan på arbetsplatserna.