Sifferlösa avtal -vem gynnar det?

Gynnas medlemmarna av sifferlösa avtal?
Detta är arbetsgivarens SKR,s ingångsvärde. Citat från KA
Kan lokal lönebildning innebära att den retroaktiva löneökningen blir väldigt olika?
Ja, löneökningstakten kan se olika ut hos olika arbetsgivare och för olika yrkesgrupper. Och därmed så kommer både den eventuella lönehöjningen och den eventuella retroaktiva höjningen se olika ut.
De vill med sifferlösa avtal ställa kommun mot kommun, yrkesgrupp mot yrkesgrupp. De vill att alla kommuners lokala förutsättningar ska var det som styr löneutvecklingen. De lokala förhandlingarna ska då dessutom ske under fredsplikt.
Att det skulle gynna Barnskötaren i Dorotea eller Måltidspersonalen i Bjurholm eller undersköterskan i hemtjänsten i Malå finns inte på Kartan. Det kommer att vara varje Kommuns budget som styr inte något annat. Styrkan i Kommunal är att vi förhandlar för alla medlemmar i varje Kommun/ region samtidigt inte för varje arbetsgivare för sig.
Att splittra och söndra facken är och kommer att fara arbetsgivarnas strategi nu och i framtiden. Bra villkor kommer av stark organisering och hög organisationsgrad.
Jag kan oavsett vackra ord från arbetsgivarna inte hitta nått argument som på lång sikt skulle innebära att sifferlösa avtal skulle gynna medlemmarna i Kommunal Västerbotten. Det starkaste vapnet mot sifferlösa avtal är att organisera och värva.
Prata med alla på din arbetsplats nu behöver vi bli ännu starkare