Nu krävs det handlingskraft från arbetsgivarna, annars rinner satsningen på välfärden ut i sanden!

I veckan presenterade regeringen budgeten för 2021. En budget som innehöll extra pengar och satsningar på välfärden. Ökade generella bidrag till kommunerna samt riktade pengar mot satsningar i äldreomsorgen måste nu användas på rätt sätt.

Under många år har Kommunals medlemmar krävt bättre arbetsmiljö, vettiga scheman och fler arbetskamrater för att orka. Nu med nya friska pengar är det dags för arbetsgivarna inom välfärden att börja lyssna på medlemmarna i Kommunal.

För att stärka välfärden krävs följande:

  • Högre lön
  • Yrkesutveckling
  • Heltid som norm
  • Bättre arbetsmiljö
  • Fler tillsvidareanställningar
  • Fler utbildade arbetskamrater

Kraven är inte orimliga, snarare tvärtom. Pandemin har visat att kraven från våra medlemmar också är nödvändiga för att i framtiden säkerställa en trygg välfärd. När det värsta händer ställer samhället krav på välfärden och då ska det väl också vara självklart att välfärdens hjältar har rimliga förutsättningar för det arbete som de utför.

Nu stundar avtalsförhandlingar som berör ca 17 000 medlemmar i Kommunal Västerbotten. Det är samtidigt dags för arbetsgivarna i länet att påverka sina arbetsgivareorganisationer om att det krävs verkliga satsningar på personalen. Konkurrensen om arbetskraft i Västerbotten har aldrig varit större än vad den är idag och för att klara kompetensförsörjningen är bättre arbetsvillkor en förutsättning.

Håkan Nilsson

Avdelningsordförande

Katarina Jonsson

Sektionsordförande sektion Öst

Erika Hasselvik

Sektionsordförande sektion Lycksele

Åsa Jansson Lindberg

Sektionsordförande sektions Syd

Jutta Schöne

Sektionsordförande sektion Väst

Matilda Olofsson

Sektionsordförande sektion regionen

Isak Hjelte

Sektionsordförande sektion Nord

Anki Pettersson

Sektionsordförande sektion Skellefteå

Anton Markeby

Sektionsordförande sektion Umeå