Involvera all personal inom skolan inför höstterminens start.

Snart drar höstterminen igång i länets alla skolor, planering pågår inför terminsstart. Efter att folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om distansundervisning kommer alla skolformer från förskola till Komvux att ske i klassrum igen.

Enligt skolverket hemsida finns en lång lisa med förslag och tips på åtgärder som ska ske när eleverna kommer tillbaka.

Mycket av tipsen och råden handlar om städning, rutiner för in och utpassering, att stimulera elever att vistas utomhus på raster m.m.

Min fundering, finns det personal idag för detta? Finns det elevassistenter, fritidsledare, vaktmästare och städpersonal för de nya rutinerna som ska införas.  Jag ser inte att skolanshuvudmän annonserar efter dessa yrken inför skolstarten.

Min erfarenhet är att redan innan pandemin var detta yrkesgrupper som man som arbetsgivare dragit ned på. Ska det skolgången fungera i höst är det inte bara lärare och annan pedagogisk personal som behövs. lika viktigt kommer det att vara att toaletterna städas mera än normalt, att kanske normalt stängda dörrar låses upp. Att fler vuxna vistas på skolgården under raster.

Att involvera alla yrkesgrupper i planeringen inför terminsstart kommer att vara viktigt för att det ska gå fortsätta med undervisning i skolan att inte behöva återgå till distansundervisning.