De lokala ombuden är Kommunals hjärta!

I kriser och svåra tider kliver många människor fram och gör mycket för andra. I Kommunal är det de lokala ombuden som står i främst för att hjälpa sina arbetskamrater och ta samtalen och ibland striden för bättre villkor.

Ett exempel är Erik Strömberg som är skyddsombud inom hemtjänsten i Umeå. Som med stöd av sina arbetskamrater fortsätter ta kampen för att de ska få omklädningsmöjligheter på arbetsplatsen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-ar-toaletten-dar-14-hemtjanstanstallda-forvantas-byta-om

Alla ombud som dag efter dag på alla arbetsplatser runt om i Västerbotten står upp för bättre villkor är hjärtat, pulsådern i Kommunal. Tillsammans med arbetskamraterna på arbetsplatsen fortsätter de den kamp som i generationer pågått.

Inför sommaren kommer en ny generation ut på arbetsplatserna, nya arbetskamrater som behöver få veta att de rättigheter som de har på arbetsplatsen är ett resultat av de lokala ombudens kamp år efter år, generation efter generation.

Arbetskläder, ob-ersättning, vettiga arbetstider kommer inte av sig själv. Det är ett resultat av det engagemang som alla lokal ombud har på arbetsplatserna.

För att de lokala ombuden ute ska fortsätta få framgång i arbetet är det viktigt med stöd, det bästa stödet är att alla på arbetsplatsen är medlemmar. För historien har visat oss att med hög organisationsgrad på arbetsplatsen får alla lokal ombud som Erik bättre möjligheter att skapa förändring och bättre villkor.

Vi alla har ett ansvar att ställa frågan till våra arbetskamrater om är du medlem, vi alla har ett ansvar att bidra till att organisera på arbetsplatserna

kommunal.se/bli-medlem