Det är arbetarens anställningstrygghet som ska stärkas!

Antalet visstidsanställningar är för anställda inom omsorgen av äldre och eller de med funktionsnedsättning 26 % enligt de sista siffrorna som Sveriges kommuner och regioner presenterar.
Hur vi ska lösa det skiljer sig verkligen åt. Att förändra lagstiftningen och ta bort den extremt stora möjligheten till att erbjuda otrygga anställningar är för mig det som borde vara det naturliga för att skydda individen från arbetsgivarnas som idag nyttjar lagen till ”just in time” anställningar.
Det finns dock andra förslag till lösning, Kristdemokraterna presenterade den 20 april ett förslag att företagen skulle få bidrag för att anställa personer tillsvidare. Bidrag för att följa lagens grund att alla anställningar ska vara tillsvidare.
Lagen om anställningsskydd kom till för att säkerställa att arbetsgivaren inte godtyckligt hur som helst skulle kunna avsluta en anställning. De skulle krävas saklig grund eller arbetsbrist för att kunna säga upp sina anställda. En bra lag som skapade ordning och reda och balanserade maktförhållandet på arbetsmarknaden. Vikariat fanns ju som anställningsform om någon på arbetet var bort av någon anledning. Provanställning om det finns en osäkerhet om den man vill anställa.
Fram till 2006 fanns det en jämvikt och okynnesanvändning av visstidsanställningar kunde stävjas om arbetsgivarna försökte utnyttja sina anställda. Fackliga organisationer kunde kräva att sina medlemmar fick tillsvidareanställningar. Om exempelvis min eget fack Kommunal kunde bevisa att arbetsgivarna haft oegentliga anställningar så fick person en tillsvidareanställning.
2006 förändrades detta av dåvarande alliansen, där Kristdemokraterna var ett av fyra partier. De införde mera flexibilitet för arbetsgivarna, de fick möjlighet att tidsbegränsa en anställning fritt upp till 5 år men med vissa konverteringsregler.
Resultatet av denna lagstiftning har Kommunal och andra fackförbund påtalat under många år, andelen visstidsanställningar ökade dramatiskt och ligger nu tex inom omsorgen på 26 % i snitt, ja till och med över 40% hos vissa arbetsgivare. I verksamheter som har stora rekryteringsbehov av undersköterskor, vårdbiträden, skötare, stödassistenter, personliga assistenter vill nu Kristdemokraterna ge bidrag till företagen så att de ska tillsvidareanställa krisens hjältar som de som parti utrycker sig i förslaget.
Jag har två förslag hur vi kan spara miljarden för skattebetalarna.
• Ändra lagstiftningen och ta bort möjligheten att låta arbetsgivarna fritt visstidsanställa.
• Skrota den utredning som nu pågår som en del av överenskommelsen mellan dagens regeringspartier, krisen visar att den flexibilitet som många efterfrågar inte fungerar när det är trygghet som behövs.
Krisens hjältar behöver trygghet, nu och för framtiden!