Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor

Mitt uppdrag på Kommunal

Mitt namn är Phillip Eldon och jag är 42 år gammal. Jag har arbetat som förbundsjurist på Kommunal sedan 2013. Innan jag kom till Kommunal var jag förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd i nio år där jag jobbade med liknande frågor.

Mitt jobb är att hjälpa medlemmar som ombud i tvister med Försäkringskassan eller AFA Försäkring. Tvisterna kan röra ersättningar från socialförsäkringen eller från de kollektivavtalade försäkringarna. Jag företräder medlemmar i förvaltningsdomstol och i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

För mig är det väldigt viktigt att Kommunals medlemmar får en rättssäker och korrekt prövning hos Försäkringskassan och försäkringsbolag samt i domstol. Det är därför jag har valt att arbeta på Kommunal.

Mitt syfte med att starta denna blogg är främst att ta upp intressanta fall som jag driver och som jag tror kan vara av intresse också för andra. Dessutom kommer jag att kommentera frågor inom mitt område, exempelvis andra rättsfall, ny lagstiftning eller Försäkringskassans och domstolars hantering av socialförsäkringssystemet.