Kategori:
Upphandlingar & driftsformer

Statlig utredare med facit

”Har kvaliteten i äldreomsorgen blivit bättre i de kommuner som tillämpat LOV?”, var en av de frågor som statens utredare Greger Bengtsson skulle besvara (SOU 2014:12). Svaret presenterades idag på…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Ny SNS-rapport väcker hopp om en intressant välfärdsdebatt

Häromåret var jag på ett seminarium om äldreomsorg där grundfrågan var Hur ska vi slippa avspolningsbara plastgolv i äldreomsorgen? Diskussionen handlade om vilka ersättningssystem och skattesubventioner som säkrar möjligheten för…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Nytt upphandlingsdirektiv ger möjlighet att ställa bättre krav

Efter många år av diskussioner, initiativ och förhandlingar antog idag Europaparlamentet ett nytt upphandlingsdirektiv. Förhoppningarna är många, och olika aktörer presenterar sig som vinnare på de nya reglerna. Exakt vilka…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Bemanning – bästa sättet att göra vinst

Att dra in på bemanning är bästa sättet att göra vinst och bästa sättet att försämra kvaliteten. Idag är en av nyheterna att Skolverket vill ta bort rekommendationen om högst…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Plattformen är en historisk överenskommelse

Bara genom personalens kunskap och kompetens kan vi få världens bästa välfärd. Det är förvånansvärt att det så uppenbart glömts bort i debatten. Det är bra bemanning, både vad gäller…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över SOU 2013:53 Delbetänkande av utredningen – om en kommunallag för framtiden

Sammanfattning Kommunal delar i stort förslag och förslag till förtydliganden som utredningen lägger fram. Uppföljning och kontroll är båda centrala för att kommunerna ska kunna styra över, och ta ansvar…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Slaget om den likvärdiga skolan

Den likvärdiga skolan har bytts ut mot ett skolsystem där skillnaderna mellan elever, kommuner och olika skolor ökar. De generella skolresultaten sjunker. Det har gått fort och utvecklingen går åt…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över SOU 2013:12 ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Sammanfattning Kommunal delar LO:s uppfattning med ett par klargöranden av extra relevans för vissa välfärdstjänster…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Är det ”efter vinstdebatten?”

”Kvalitet och innehåll i äldreomsorgen efter vinstdebatten” var temat på ett samtal under Almedalsveckan som anordnades av läkemedelsbolaget Takeda Pharma. Jag fick debattera vinstfrågan med Peje Emilsson, VD Magnora. Enligt honom…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Utan LOV att styra

På ett seminarium fick jag nyligen frågan om varför Kommunal bryr sig om ”styrning” inom välfärdssektorn. Anledningen till att frågan dök upp, var att vi diskuterade antologin Från konkurrens till kvalitet,…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer