Kategori:
Rapporter

Vägval välfärd

Rapporten ”Vägval välfärd” Webbsändningen ”Vägval välfärd” Debatten om välfärdens omfattning och utformning är ständigt aktuell. I Sverige byggdes välfärden ut rejält under efterkrigstiden fram till 1980 för att sedan under…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Åtstramningens pris

Rapporten ”Åtstramningens pris” Webbsändning från seminariet Rapporten undersöker hur den svenska äldreomsorgen har förändrats över tid. Hur har förändringarna påverkat de äldre, och hur har de påverkat deras anhörigas förvärvsarbete?…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Det räcker inte att göra rätt

Rapporten ”Det räcker inte att göra rätt”

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Har någon sett Matilda?

22 oktober publicerades fritidsrapporten ”Har någon sett Matilda”  Allt fler barn går på fritidshem. Samtidigt har nedskärningarna av resurser per barn på fritidshem varit dramatiska. Barngrupperna är drygt dubbelt så…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Hög tid för jämställda löner

Rapporten Hög tid för jämställda löner från Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Förbund LSR, Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet. Författare Emma Ölmebäck. Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Under höga tak ryms alla

Rapporten om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla är skriven av Anna Hedborg. En dryg tredjedel står utan full sjukförsäkring. En snabbt växande andel av dem som arbetar har…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Barnomsorg på obekväm tid – för vem?

Rapporten Barnomsorg på obekväm tid – för vem? från PWC, Samir Sandberg på uppdrag av Kommunal. Är det ur samhällets perspektiv lönsamt att utöka öppettiderna inom barnomsorgen? Det är frågan som den här…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kedjan som brast (2011)

Rapporten ”Kedjan som brast- En berättelse om Kommunals utförsäkrade medlemmar” är skriven av utredaren Anna Spånt Enbuske och handlar om en grupp medlemmar där dagarna i sjukförsäkringen har tagit slut….

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Klimatet och jordbruket – En skrift om klimatförändringarna (2010)

Klimatfrågan berör både Kommunal och andra fackliga organisationer världen över. Förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för arbete och försörjning såväl som livssituationen för medlemmar i alla länder. I denna skrift…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Femton år av strukturförändring (2005)

Rapporten belyser utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden under de senaste femton åren. Rapporten fördjupar sig i två sektorer på arbetsmarknaden, ”vård och omsorg” respektive ”utbildning och forskning”, där den största…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer