Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Etikett:
systematiskt arbetsmiljöarbete

Cancerstudie och kalla händer

Under fyra år har nu ett projekt pågått finansierat av AFA försäkringar och genomfört av Karolinska Institutet (KI) med epidemiologiska studier gällande brandmän och cancer. Just nu så sammanställer man resultaten.

Standardisering – ett viktigt verktyg för arbetsmiljön inom räddningstjänsten

Vad spelar standardisering av skyddsutrustning och materiel för roll inom räddningstjänsten? Vad händer om vi inte har den kontrollen och vilka jobbar med frågorna?

Stoppa cancer på jobbet!

Cancer är en sjukdom som tar alltför många människoliv. Tyvärr är det många drabbade som får sjukdomen på grund av sitt arbete. I Sverige finns en yrkeskår som är särskilt…

Trygg och säker arbetsmiljö även för brandmän – går det?

Att jobba som brandman är riskfyllt. Det har nog ingen missat när vi under det senaste halvåret med sorg i hjärtat flera gånger fått läsa i tidningen om hur brandmän…