Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Kategori:
Rökdykning

Reflektion kring rökdykning och den statliga utredningen om räddningstjänsten

Jag håller på att rensa bland gamla papper och hittade bland annat studiematerial till brandmannautbildningen 1980 och fastnade vid ett kompendium som heter ”Räddning av djur vid brand” daterat 1972.