Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Förstärkt skydd för samhällsviktiga grupper är på förslag

Under 2023 kan det bli förbättringar och ett förstärkt straffrättsligt skydd för brandmän och brandbefäl inom räddningstjänsten som utsätts för hot och trakasserier. Detsamma gäller sjukvårdspersonal och personal inom skolväsendet. Detta enligt ett förslag som lämnats till regeringen.

Fortsätt läsa

Förslag om ett förstärkt rättsligt skydd finns i den utredning SOU 2022:2 som den 2 februari lämnades till regeringen. Tidigare har bland annat brottet “sabotage mot blåljuspersonal” införts. Enligt utredaren, hovrättsrådet Anne Rapp, behövs det ett förstärkt straffrättsligt skydd för fler yrkesgrupper i samhällsviktiga funktioner som utsätts för hot och våld. Hon lyfter fram grupperna hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal, lärare och andra inom skolverksamheten.

Utredaren föreslår att två nya brott införs i brottsbalken: ”Våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion” och ”förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion”. I båda fallen ska det finnas ett grovt brott i straffskalan.

Kommunal har under många år fört fram att det finns tillfällen där medlemmar inom räddningstjänsten blir utsatta för påhopp, spottningar, direkt våld och hot om våld vid en utryckning eller annan insats. Även Polisförbundet har fört fram denna negativa samhällsutveckling för sina medlemmars räkning.

I januari 2020 infördes benämningen blåljussabotage i brottsbalken (eller Sabotage mot blåljusverksamhet 13 kap 5 c §). Lagen är en förstärkning av tidigare redan befintliga brottsparagrafer för angrepp där poliser, brandmän eller ambulanspersonal hindras att utföra sina arbetsuppgifter. En viktig skillnad finns dock mellan brandpersonal och poliser. Räddningstjänstpersonal har inte tjänstemannastatus, då de inte anses utföra myndighetsutövning. Kommunal har vid flera tillfällen fört fram behovet av att ge räddningstjänstpersonal tjänstemannastatus då det skulle ge brandmän och brandbefäl samma rättsliga skydd som deras blåljuskollegor inom Polisen.

Förslagen i den nya utredningen är ett viktigt steg mot ett förstärkt skydd för räddningstjänstpersonal – de människor som varje dag på arbetet riskerar sitt liv för allas vår trygghet.

Här kan du läsa regeringens utredning och här kan du läsa Kommunals rapport om hot och våld mot räddningstjänstpersonal från 2016.

Mikael Svanberg – förbundsombudsman