Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Branschutbildningarna igång!

Stort larm! Stort larm! Till hösten finns det digital påbyggnadsutbildning för räddningstjänstens skyddsombud och arbetsplatsombud.

Nu drar branschutbildningarna igång för skyddsombud och arbetsplatsombud inom räddningstjänsten. Utbildningarna är “påbyggnadsutbildningar” och vänder sig till de som redan innan genomgått grundläggande utbildning för arbetsplatsombud alternativt skyddsombud.

Två testutbildningar – eller så kallade pilotutbildningar riktat till skyddsombud och arbetsplatsombud – är genomförda i slutet av april. Kommunals referensgrupp för heltidsanställda brandmän och brandbefäl fick då möjlighet att agera elever vid två tillfällen.

– Det var osedvanligt nyfikna och intresserade deltagare på de två testutbildningarna, säger Mikael Svanberg och Magnus Sjöholm, förbundsombudsmän på Kommunal som också agerade föreläsare under de båda dagarna utbildningsdagarna.

Utbildningarnas upplägg

Branschutbildning för räddningstjänstens skyddsombud och arbetsplatsombud genomfördes digitalt. Branschutbildningen är en lärarledd livestreamad kurs via teams. Påbyggnadskurserna finns både för skyddsombud och arbetsplatsombud.

Utbildningen omfattar åtta timmar för respektive område. Materialet bygger i grunden på Kommunals gedigna utbildningsmaterial. Det materialet är omformat till branschanpassade versioner. Materialet har kompletterats av referensgruppen och avtalsansvariga förbundsombudsmän på arbetsplats- och avtalsenheten (ARA). Kommunals förbundskontor håller i administrationen av utbildningarna. Det är respektive avdelning som ansvarar för, håller och genomför branschutbildningar. De utbildningarna genomför avdelningarna tillsammans med sakkunniga från räddningstjänsten.

Kollektivavtalet i fokus för arbetsplatsombud

Under utbildningen för arbetsplatsombud får kursdeltagarna fördjupade kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter de har enligt kollektivavtalet AB kopplat till räddningstjänsten och till bilaga R. I utbildningsplanen ingår även information om den svenska modellen, skillnader mellan lag och avtal, arbetstidsförläggning, anställningsformer och vilket ansvar brandmän och brandbefäl har inom ramen för sin anställning.

Flera viktiga områden för skyddsombud

För skyddsombuden har den fördjupade utbildningen haft fokus på flera viktiga områden. Utbildningen tog bland annat upp Kommunals nyligen publicerade rapport “Bemanning och arbetsmiljö inom räddningstjänsten” och dess fokusområden. Det handlar här om förekomst av ensamarbete, bemanningsfaktorer men även hälsosam arbetstidsförläggning och hur man som SO kan agera i de fall arbetsmiljön sett till dessa parametrar har uppenbara och påtagliga brister.

Med på testutbildningarna var också förbundsombudsmännen Veronica Brcan, Mikael Da Silva – Eriksson (projektledare), Lena Byström (gruppchef ARA) samt Susanne Gällhagen (förbundsombudsman) för att bidra med sina kunskaper och perspektiv inom de olika områdena. Förutom de två testutbildningar som redan är genomförda så är nu ytterligare tillfällen planerade med start hösten 2021.

– Kommunal har som mål att bygga upp en robust facklig verksamhet inom bransch – räddningstjänst. Att stärka kunskapen om avtal, arbetsrätt och arbetsmiljö är grunden för att lyckas lokalt. Kommunal har som mål att inom två år genomföra påbyggnadsutbildning för 100 förtroendevalda och skyddsombud inom räddningstjänsten. Det är oftast bemanning och arbetsmiljö som vi i många fall ser är eftersatt ute på räddningstjänsterna och jag hoppas verkligen att vi når målet och att avdelningarna genomför utbildningar för räddningstjänstens arbetsplatsombud och skyddsombud säger Magnus Sjöholm.