Styrningen av de kommunala handlingsprogrammen behöver bli tydligare

a21-0179 Yttrande över remiss av förslag till nya föreskrifter om kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

a21-0179-yttrande-over-remiss-av-forslag-till-nya-foreskrifter-om-kommunala-handlingsprogram-enligt-lagen-om-skydd-mot-olyckor