Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Blåljussabotage – ett allvarligt problem att hantera på arbetsplatsen

Blåljussabotage är ett hot mot räddningstjänsten och ett allvarligt arbetsmiljöproblem för brandpersonal. En ny lagstiftning finns på plats, men hur ska räddningstjänsten jobba med frågorna för att den ska göra skillnad?

Fortsätt läsa

Stöld av utrustning på brandbilar och även inbrott på brandstationer har blivit en allt vanligare företeelse de senaste åren. Storstockholms brandförsvar har haft inbrott på flera brandstationer. Även Brandkåren Attunda, RSYD och Brandkåren Norra Dalarna har drabbats, och fler med dem. Nyligen skedde en stöld av klippverktyg från en brandbil hos Höglandets Räddningstjänst (Kommunalförbund, Kommunerna Nässjö och Vetlanda).

Det här är en oacceptabel utveckling. Det kan bli förödande för utgången av en olycka om räddningstjänsten inte upptäcker förrän vid olycksplatsen att brandbilen saknar verktyg eller viktig räddningsutrustning. Den stress det skapar att inte kunna utföra sitt räddningsuppdrag är också ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Blåljussabotage innebär att man angriper eller stör polisen, brandkåren eller ambulanspersonal med syftet att allvarligt försvåra deras arbete. Det kan handla om hot och våld mot personal, men också stöld eller skadegörelse på fordon eller andra hjälpmedel.

Ett bra stöd i sammanhanget är ju dock lagen om blåljussabotage. Lagen började gälla den första januari 2020 och ska ge polis, räddningstjänst och ambulanspersonal möjlighet att arbeta ostört. Överträdelse kan ge fängelse i fyra år men om gärningen innebär fara för människoliv kan förövaren dömas för ”grovt sabotage mot blåljusverksamhet” som ger fängelse i lägst 2 år och högst 18 år, men även livstids fängelse finns med i straffskalan. Enligt tidningen Vårdfokus har Åklagarmyndigheten, från januari till och med juni, väckt åtal mot 15 personer.

Vad kan vi göra?

Hur ska man då arbeta för att få bäst möjliga stöd av den nya lagstiftningen? Än råder osäkerhet kring hur lagen ska tolkas. Vem ska anmäla brottet? Den enskilda brandmannen, brandbefälet eller räddningschefen?

Polisanmälan av brott som har koppling till arbetsplatsen kan, och bör naturligtvis, ske om det finns underlag som visar att det kan röra sig om en brottslig handling. Vi behöver diskutera frågan regelbundet på arbetsplatsen för att säkerställa att anmälan verkligen sker.

Om någon av brandpersonalen blir skadad på brandstationen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Det gäller både om det handlar om ett olycksfall eller en skada som har uppkommit under en längre tid. Samma sak gäller anmälan om blåljussabotage.

Kommunal uppmanar därför skyddsombuden på räddningstjänsterna att bidra till att arbetsgivaren arbetar fram rutiner för anmälan enligt lagen om blåljussabotage. Arbetsgivaren ska se till att det finns tydliga rutiner och instruktioner för tillbudsanmälan på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medarbetare är informerade om de risker och rutiner som finns, och att arbetsgivaren får rapporter om något händer.

Har ni väl fungerande rutiner för att hantera blåljussabotage? Tipsa gärna oss så vi kan sprida dem vidare! Mejla till oss på förnamn.efternamn@kommunal.se.  

 

Mikael Svanberg, Förbundsombudsman Kommunal
Magnus Sjöholm, Förbundsombudsman Kommunal

Läs mer om anmälan av arbetsskador.

Läs mer om lagen om blåljussabotage i tidningen Vårdfokus.