Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Trygghet är inte till salu

Som medborgare måste vi kunna lita på samhällets resurser när olyckan är framme eller säkerheten hotas. Men när riksdagen i höst ska uppdatera lagen om skydd mot olyckor finns förslag om att det inledande räddningsarbetet ska kunna utföras av privata aktörer. Vi är starkt kritiska till att låta mer av tryggheten i Sverige privatiseras.

Fortsätt läsa

Räddningstjänsten behöver en omfattade reformering och en tydligare nationell likriktning. Kommunal är dock starkt kritiskt till delar av det nya lagförslaget som inom kort ligger på riksdagens bord.

Lagstiftaren är medveten om att olyckorna riskerar bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Exempelvis har man uppskattat kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 till nästan en miljard kronor. Att samhället nyttjar användandet av privata kommersiella entreprenörer för att utföra inledande räddningsinsatser är inte lösningen.

Kommunal kan dessutom konstatera att skrivningarna i lagförslaget är motsägelsefulla och att de strider mot LSO:s syfte. Huvudregeln säger att räddningsinsatser ska utföras av personal anställd i en kommun/kommunalförbund. Kommunal har på flera fronter skapat opinion mot vissa av de föreslagna förändringarna. Redan i maj publicerades ett inlägg på kommunals brandblogg som belyste riskerna med att släppa in andra aktörer att påbörja räddningsinsatser. Kommunal har därefter fört samtal med ett antal aktörer för att förklara faran med att utarma yrket på detta sätt. Kommunal har även bytt erfarenheter med Danmark där privatisering av räddningstjänsten pågått i många år med delvis förödande resultat.

Nu samarbetar Kommunal med Polisförbundet i frågan då samma beröringspunkt finns. Tobias Baudin och Lena Nitz är här samstämmiga: Stoppa möjligheten för privata aktörer att göra det arbete som brandmän och poliser är utbildade att göra!

Ta del av Kommunals och Polisförbundets debattartikel i Aftonbladet (27/9-2020).

 

Mikael Svanberg, Förbundsombudsman Kommunal (från 1 september 2020)
Magnus Sjöholm, Förbundsombudsman Kommunal (från 1 september 2020)