Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Fler deltidsbrandmän behövs

Branden i Polarbröds fabrik i Älvsbyn och försommarens skogsbränder uppmärksammar återigen en yrkeskategori som kämpar för att bli fler: deltidsbrandmännen eller RiB, Räddningstjänst i beredskap som är den korrekta benämningen.

Fortsätt läsa

För andra året i rad arrangerar Räddningstjänstens Riksförening för Beredskapsfrågor (RRB) idag ”Brandman på jobbetdagen”. Föreningen bildades 1994 och verkar för att ena Sveriges räddningstjänster i frågor som primärt rör räddningstjänster i mindre orter.

Brandman på jobbet-dagen har som syfte att synliggöra både deltidsbrandmännen och deras huvudarbetsgivare – och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Kommunal anser att det krävs en kraftsamling över hela landet för att attrahera och rekrytera fler deltidsbrandmän. Kommunal genomförde tillsammans med andra aktörer 2019 en nationell kampanj just i syfte att öka kunskapen och intresset för yrket, både hos allmänheten och hos arbetsgivare. Det har dock varit svårt att nå ut till arbetsgivare och kommunicera nyttan med att ha deltidsbrandmän som anställda. Landets 290 kommuner behöver se värdet i att möjliggöra för de som redan arbetar i kommunen att också kunna ta tjänst som deltidsbrandmän.

Kommunal vet att arbetsvillkoren är av stor betydelse. Den deltidsbrandman som är i beredskap är låst till att inte kunna lämna kommunen eller räddningstjänstens upptagningsområde under en vecka per månad, och detta med en ersättning på 27:30 kronor i timmen. Just arbetsvillkoren är därför en viktig pusselbit när kollektivavtalet för RiB ska förhandlas 2022.

Förhoppningsvis kommer flera kommuner, företag och egenföretagare inom en snar framtid se betydelsen av att ha anställda som också rycker ut som deltidsbrandmän när olyckor sker.

Idag under Brandman på jobbet-dagen uppmanar RRB alla deltidsanställda brandmän och brandbefäl att visa var de finns i vardagen. Tanken är att om möjligt bära något från sin utrustning på sitt ordinarie jobb, till exempel en hjälm, en t-shirt eller ett larmställ. Under hashtaggen #brandmanpåjobbet kan man sedan publicera en bild på det. Här kan du läsa mer om RRB och dagen.

 

Fakta: deltidsbrandmannens ersättningar

Lönen är i två delar, fast beredskapsersättning per timme samt ersättning i händelsen av larm och ersättning för övning och materialvård.

  • Deltidsbrandmän som står i beredskap får 4 586 kr per vecka (168 timmar).
  • Ersättning för övning och materialvård är 170:30 kr/tim.
  • Vid larm ger den första timmen 298:10 kr, efterföljande timmar ger 238:50 kr.
  • Arbete under sommaren (8 veckor) ger extra ersättning.
  • Extra beredskap utöver fastställt schema ger ett extra tillägg.
  • Jul-, nyår-, påsk- och midsommarhelg ger storhelgstillägg.

 

Mikael Svanberg, Förbundsombudsman Kommunal (från 1 september 2020)
Magnus Sjöholm, Förbundsombudsman Kommunal (från 1 september 2020)