Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Kommunals satsning på räddningstjänsten fortsätter – häng med på resan!

I höst stärker Kommunal upp räddningstjänstområdet med två nya ombudsmän. I september tillträder Mikael Svanberg och Magnus Sjöholm, tidigare aktiva i BRF, som förbundsombudsmän. Läs mer om deras väg in i Kommunal och hur de kommer att intensifiera och bredda det fackliga arbetet inom räddningstjänsten framöver.

Fortsätt läsa

Under hösten 2019, sedan vi blivit medlemmar i Kommunal, genomförde vi tillsammans med kollegorna Carmelo Lundblad och Joakim Ekholm ”Projekt räddningstjänst”. Under drygt två månader besökte vi 89 brandstationer och samtalade med ca 1000 brandmän och brandbefäl. En stor, viktig och givande resa, vill vi lova!

Vi hade två mål med projektet. Dels att fånga upp synpunkter från kollegorna ute i landet inför kommande avtalsrörelse. Men även att undersöka hur brandmän och brandbefäl, såväl medlemmar som potentiella medlemmar, ser på Kommunals arbete med räddningstjänsten. Det vi också haft med oss i projektet, är vår tidigare erfarenhet och bakgrund som aktiva inom Brandmännens riksförbund (BRF).

Så, vilka tankar och reflektioner fick vi med oss från höstens besök på räddningstjänsterna?

Yrkesrollerna brandman och brandbefäl är omväxlande arbeten, som ställer höga krav på varje yrkesverksam individ. Det handlar om samhällsviktigt arbete, med stor möjlighet att göra skillnad. De flesta brandmän och brandbefäl arbetar hela sin karriär i operativ tjänst, men det finns också andra tjänster och ett flertal olika funktioner.

Vad gäller utbildning, har Sverige idag en brandmannautbildning, ”Skydd mot olyckor” (SMO). Det är en tvåårig, eftergymnasial utbildning hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Tyvärr finns signaler på att flertalet räddningstjänster ser SMO-utbildningen mer som ett förslag på hur man kan utbilda brandmän. Den som vill arbeta som brandman eller brandbefäl tvingas därför skapa sig sina egna vägar till yrket brandman och dessa vägar kan se väldigt olika ut.

Räddningstjänsten måste också bli mer attraktiv och kunna erbjuda bättre arbetsvillkor och tryggare anställningar. Med det sagt, så finns också ett antal räddningstjänster som tillhandahåller en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor. När man väl hittar dit, så verkar det som att man gärna stannar.

Men för att fylla upp kommande vakanser måste räddningstjänsterna vidga sina rekryteringsbaser. Idag rekryterar räddningstjänsterna mycket från varandra, vilket innebär att vi egentligen inte får någon föryngring. När det kommer till rekrytering, måste räddningstjänsterna våga blicka utanför branschen och ta sikte på jämställdhet och mångfald när tillfälle kommer.

Varför har vi tackat ja till att arbeta för Kommunal? Ja, här är några av våra skäl:

  • Kommunal breddar nu sin kompetens inom räddningstjänsten och vi hoppas att du vill vara med på resan!
  • Kommunal är unikt, då fackförbundet innehar samtliga kollektivavtal för alla kategorier brandmän och brandbefäl. Om man vill kunna bedriva ett utvecklingsarbete för branschen, för brandmännen och brandbefälen – ja, då behöver man ha tillgång till kollektivavtalen!
  • Kommunal vill ena alla brandmän och brandbefäl från samma bransch i ett fackförbund. På så sätt kan Kommunal sätta räddningstjänstens frågor på agendan på helt nytt sätt.
  • Genom att samla alla brandmän och brandbefäl, anser vi att Kommunal har störst möjlighet att påverka arbetsvillkoren, arbetsmiljön och utvecklingen av yrkena! Ett viktigt mål är att nå de som i dag inte är organiserade. Det gäller särskilt de unga och de visstidsanställda. Det finns enligt oss bara ett fackförbund som kan bedriva det arbetet, och det fackförbundet är Kommunal.
  • Vi välkomnar alla brandmän och brandbefäl att samlas upp inom Kommunal, oavsett vilken typ av tjänst man innehar (heltid, deltid, flygplats- eller industribrandman/brandbefäl). Vi vill att alla kommer med. Kommunal har erfarenheten och resurserna som vi behöver för att lyckas. Tillsammans blir vi en starkare röst och kan då utveckla branschen!

Vi tror på svensk räddningstjänst. Följ med oss på resan mot bättre anställnings- och arbetsvillkor. Resan mot tryggare anställningar och bättre arbetsmiljö gör vi tillsammans. Du och dina kollegor kan här göra stor skillnad. Hör av er till oss om ni har frågor.

Magnus Sjöholm

Mikael Svanberg

Mikael Svanberg, Förbundsombudsman Kommunal (från 1 september 2020)
Magnus Sjöholm, Förbundsombudsman Kommunal (från 1 september 2020)