Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

En modernisering av det svenska kommunikationsnätet RAKEL är akut

Regeringen har den 25 juni 2020 beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som blir startskottet på arbetet för att utveckla ett robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

Fortsätt läsa

Rakels radiostationer kan arbeta både via nätverksinfrastrukturen och direkt mellan radiostationerna. Teracom driftar, underhåller och tillhandahåller kundstöd för Rakel sedan 1 april 2015.

Kommunal anser att ett moderniserat kommunikationssystem kommer leda till positiva förändringar och vi är hoppfulla om att de kommande åren kan leda till förbättringar kopplat till effektiva räddningsinsatser och brandmännens och brandbefälens arbetsmiljö

Det nuvarande radiosystemet för det svenska kommunikationsnätet Rakel tillika kommunikation mellan blåljusorganisationerna började användas för över tio år sedan, men övertid och erfarenheter från små som stora räddningsinsatser har tidens tand lämnat märkbara negativa spår. Ett robust radiosystem kan vara skillnaden mellan liv och död. RAKEL är anpassat för kommunikation via tal. Däremot att överföra annan data, exempelvis rörliga bilder, går inte. Dessutom täcker inte Rakel hela landet och har även vissa brister i den urbana miljön.

Kommunal anser därför att det är av stor betydelse hur framtidens säkra kommunikation mellan blåljusaktörerna ska formeras i Sverige men också hur det ska finansieras samt vem eller vilka som ska drifta det svenska kommunikationsnätet Rakel.

Regeringen har den 26 juni 2020 beslutat om två uppdrag till MSB som utgör startskottet på arbetet för att utveckla och etablera det så kallade Rakel Generation 2 (Rakel G2).

Med Rakel G2 ska samhällsviktiga aktörer kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger på ett robust och säkert sätt. Enligt regeringskansliets pressmeddelande handlar det till exempel om att överföra patientdata från ambulanser till akutsjukhus eller strömma realtidsvideo till ledningscentraler från kroppsburna kameror hos poliser i yttre tjänst eller från drönare vid en pågående räddningsinsats som skogsbrand eller vindsbrand.

MSB ska i relevanta delar av uppdraget samverka med de statliga aktörer som bedöms ha infrastruktur att bidra med, exempelvis Affärsverket svenska kraftnät, Teracom Group AB, Trafikverket och Vattenfall AB. Därutöver ska MSB samverka med Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikverket samt andra myndigheter som bedöms ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med utifrån uppdragets syfte.

Det framgår i uppdraget att MSB också ska föra en dialog med Rakelsystemets användarorganisationer och eventuella andra berörda aktörer. Kommunal ser det som naturligt att få samverka med MSB då vi har relevant kunskap och erfarenhet att bidra med utifrån uppdragets syfte.

Magnus Sjöholm, brandman, förtroendevald i Kommunal
Mikael Svanberg, brandmästare, förtroendevald i Kommunal