Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Dåliga a-kasseregler kan göra att beredskapsanställda slutar

Ett ökat antal varsel under Coronapandemin drabbar nu den svenska beredskapen ytterligare. Beredskapsanställda brandmän som förlorar sin huvudsakliga anställning drabbas hårt när de riskerar att få sin a-kassa sänkt på grund av sin anställning hos räddningstjänsten. En konsekvens kan bli att många väljer att avsluta sin beredskapsanställning hos räddningstjänsten. Kommunal har undertecknat en hemställan till regeringen och ansvariga ministrar om att gruppen bör undantas från reglerna. Det tycker vi är en rimlig och nödvändig framställan.

Fortsätt läsa

A-kasseproblematiken för beredskapsanställda brandmän och brandbefäl är inte en ny företeelse. Den har över tid varit föremål för ansvariga ministrar och regeringar vid ett flertal tillfällen, men till dags dato har riksdagen ännu inte fattat något beslut i syfte att förbättra regelverket. A-kasseproblematiken är i den statliga utredningen “En effektivare kommunal räddningstjänst” föreslagen att omarbetas för att inte slå hårt mot en samhällsviktig yrkesgrupp. Kanske är det äntligen dags och vi hoppas på att A-kassans regelverk anpassas och moderniseras så att beredskapsanställda brandmän och brandbefäl kan kvarstå i samhällets tjänst, även om de olyckligtvis blir arbetslösa i sin huvudanställning.

Redan år 2008, då Sverige hade ca 4000 fler beredskapsanställda brandmän och brandbefäl, ställde riksdagsman Lennart Sacrédeus (KD) en fråga till dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) gällande det, enligt honom, uppenbart krångliga regelsystemet runt a-kassa för beredskapsbrandmän och brandbefäl (RiB). Arbetsmarknadsministern svarade att han ansåg regelsystemet som rimligt och att det inte fanns skäl att vidta några åtgärder.

Beredskapsanställda brandmän och brandbefäl utgör en väsentlig del av Sveriges samlade beredskap. I dagsläget är de ca 10 000 stycken. På grund av det ansträngda läget i landet skapat av Covid-19 så kan situationen avsevärt komma att förvärras.

Arbetsgivarsidan (SKR/Sobona) har i dagarna tillsammans med de fackliga parterna (Kommunal, Vision och Brandmännens Riksförbund) gjort en hemställan till regeringen och till ansvariga ministrar, (arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och inrikesminister Mikael Damberg). I hemställan lyfts a-kasseproblematiken på ett tydligt sätt och orsakerna till farhågan om att många kan komma att på frivillig väg välja att avsluta sin tjänst som beredskapsanställd lyfts tydligt fram. Farhågan är enligt oss helt sann.

Arbetsgivarsidan och facken hemställer till regeringen och ansvariga ministrar att ta beslut om att de beredskapsanställda brandmännens och brandbefälens hela inkomst från anställningen på kollektivavtalet för räddningstjänst i beredskap (RiB) helt ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsförsäkringen och att undantaget ska gälla till och med 31 december 2020. Vi anser att det är en rimlig och nödvändig framställan och vi är positiva till att vår förbundsordförande Tobias Baudin och Kommunal har förstått allvaret i situationen.

Sommaren är i antågande och med tanke på att Sverige fortfararande saknar många beredskapsanställda brandmän och brandbefäl (ca 2500), så skulle situationen kunna bli ohållbar om flertalet beredskapsanställda brandmän och brandbefäl frivilligt väljer att avsluta sin samhällsviktiga anställning på grund av dåliga a-kasseregler, inför den eventuella skogsbrandssäsong som stundar.

 

Magnus Sjöholm, Kommunal, Projektgruppen Räddningstjänsten
Mikael Svanberg, Kommunal, Projektgruppen Räddningstjänsten