Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Referensgruppsmöte Räddningstjänsten 2020-02-13

Ett laddat och starkt gäng på 14 st brandmän och brandbefäl från både kommunala räddningstjänster och industriräddningstjänsterna samlade träffades på Kommunals förbundskontor i Stockholm.

Fortsätt läsa

Projektgruppen bestående av Mikael Svanberg, Mikael Sjöholm, Carmelo Lundblad och Joakim Ekholm som var ute hela hösten på 89 st arbetsplatsbesök och informationsinhämtande, gick igenom rapporten som förbundsstyrelsen har tagit del av.

Rapporten tar upp två delar som påvisar hur brandmän och brandbefäl ser på Kommunal som organisation, men också vilka frågor som Kommunal skall omhänderta för att driva branschen framåt.

De besökta arbetsplatsbesöken har i stort sett alla vittnat om att man saknar ett helhetsgrepp inom räddningstjänsten och det är väldigt positivt att Kommunal nu tar ett viktigt initiativ till att samla branschen under en och samma organisation.

Det pågår för fullt ett internt arbete med att reformera och tänka nytt för att vara branschen för räddningstjänsten och ena branschen igen.

Kommunal kommer nu gå in i nästa fas när det gäller projektet räddningstjänst som pågick under hösten. Det kommer innebära nya arbetsplatsbesök som skall planeras in under våren men också återkoppla och informera om vad höstens alla besök gav. Det kommer också ske en utökning av besök till även RIB-stationer vilket är ytterligare ett tydligt steg om att omhänderta hela branschen.

Kommunikationsenheten  beskrev vad Kommunal gjort under föregående år med att nå ut till medlemmar och synas som bransch. Det har varit god respons då räddningstjänsten synts med många läsare och ett stort lyft för branschen.

Medlemsantalet har ökat under år 2019 med dryga 200 st nya medlemmar och redan under januari år 2020 med 50 st nya medlemmar.

Otroligt kul att se att det är många som vill organisera sig och bli starka tillsammans för att driva frågorna och utveckla räddningstjänsten för oss brandmän och brandbefäl.

Referensgruppen har haft representation på en europeisk konferens som handlade om att klimatförändringar och påverkan på räddningstjänsterna och räddningspersonalen.

De stora riskerna kopplat till detta berör oss i allra högsta grad då klimatförändringarna visar på översvämningar och skogsbränder.

Bland annat diskuterades återhämtning, kost och träning för att vara förberedd på insatser, men även klädsel anpassade för uppdraget.

Viktiga frågor som vi nu tar med oss i referensgruppen.

 

Vi står nu inför en otroligt viktig avtalsrörelse där organisationsgraden är väldigt viktig för att nå framgångar för branschen och våra avtal, så gör som många alla andra redan har gjort, gå med i Kommunal och var med och påverka.

Tillsammans är vi starka!