Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Stå upp för räddningstjänsten

Den nya lagstiftningen om brott mot blåljuspersonal är bra, men den räcker inte. Kommunal kräver att hela arbetssituationen när det gäller hot och våld och ensamarbete ses över. Ambitionerna måste höjas och säkerheten garanteras.

Räddningstjänstens personal rycker ut varje dag, året runt. När det brinner i hus och hem, när olyckor sker på våra vägar och vid plötsliga explosioner kan vi räkna med deras yrkesskicklighet och engagemang. Brandmän och brandbefäl riskerar liv och hälsa för att rädda, släcka och skademinimera på de platser där bränder bryter ut.

Inför årets avtalsrörelse driver Kommunal krav på bättre arbetsmiljö i räddningstjänsten. Det är viktigt för dig som jobbar – och en livsviktig fråga för oss alla.

Självklart ska landets räddningstjänst ha rätt till den kunskap som yrket kräver, både för sin egen och andras säkerhet. Lika självklart är att man inte ska behöva jobba ensam utan kollegor på plats i svåra situationer och att rätt utrustning finns på plats. Alldeles för ofta brister ansvaret. Det är något som vi fackliga aldrig kan acceptera.

Kommunal organiserar brandmän över hela landet. Personer som bättre än några andra vet hur vardagen i räddningstjänsten ser ut och som nu kräver ordning och reda.

I dag ser vi hur räddningstjänster i allt högre utsträckning delar upp styrkan och endast skickar en person till skadeplatsen. Det är vanligt att första person på plats är en deltidsbrandman som åkt direkt till platsen där olyckan ägt rum. Men det finns också heltidsanställda brandmän som tvingas rycka ut själva.

Det omfattande ensamarbetet kan leda till onödigt stora risker för den enskilde och till att räddningsarbetet kommer igång för sent. Med fler kollegor på plats tidigt ökar tryggheten för alla inblandade. Nu är det hög tid att säkra bemanningen – det måste också arbetsgivarna förstå.

Vid större bilbränder, som de som nyligen bröt ut i Gävle, är riskerna omfattande. Särskilt allvarsam blir situationen när det är fordon med andra former av alternativ till fossila bränslen är inblandade, exempelvis elfordon.

Dessa drivs av batterier, som när de brinner, innebär att farliga gaser sprids och riskerar brandmäns och andras hälsa.

Det finns i dag en oro hos brandmän att dagens skyddskläder inte klarar av att skydda mot farliga substanser som utvecklas vid brand eller explosioner i bland annat elfordon. En tydligare markering av vad för slags bränsle bilar går på skulle vara ett steg mot att öka säkerheten. Här måste arbetsgivare, politiker och ansvariga myndigheter vända på varenda sten för att hitta lösningar.

Från Kommunals sida lovar vi att bistå med den kunskap och kompetens som vi har. Allt för en säkrare arbetsmiljö och ett tryggare Sverige.

Och är det några som allmänheten verkligen ska kunna räkna med, så är det räddningstjänsten. Och räddningstjänsten ska i alla lägen kunna lita på samhällets stöd. Vid anlagda bränder är det polisens ansvar att skydda räddningsinsatsen.

Den nya lagstiftningen om brott mot blåljuspersonal som trädde i kraft vid årsskiftet är en markering ifrån samhället att vi inte accepterar attacker mot exempelvis brandmännen men det räcker inte.

Kommunal kräver att det tillsätts en arbetsgrupp i syfte att se över arbetssituationen när det gäller hot och våld och ensamarbete. Ambitionerna måste höjas och säkerheten garanteras. Det kan vi alla skriva under på. Nu är hög tid att gå från ord till handling!

 

Joakim Ekholm, brandman

Carmelo Lundberg, brandman

Magnus Sjöholm, brandman

Mikael Svanberg, brandman

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal