Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Från Blekinge till Lappland, Västerbotten och Norrbotten via Småland

På grund av tekniska problem har det dröjt alldeles för länge med den här publiceringen. Vi beklagar detta, men hoppas att även dessa besök ska fånga ert intresse.

3/12 Stn Ronneby

Delar av projektgruppen besökte idag kollegorna på Stn Ronneby. Stationen ingår i Räddningstjänsten östra Blekinge. Stationen har heltidsbemanning 1+4 och dessutom två deltidsbrandmän som har en anspänningstid på 8 min. Förbundet har förutom Ronneby ännu en heltidsstation i Karlskrona samt sex deltidsstationer, två värn samt en station med värnorganisation dagtid och deltidsbemanning på kväll, natt och helg. I dessa förkylningstider så känns det bra att kunna förmedla att vi druckit oss starka på hälsosamt brunnsvatten hämtat direkt ut hälsokällan Ronneby brunn.

Ronneby fick stadsprivilegier redan under 1200-talet, men var då danskt. År 1564 intog svenskarna Ronneby under ledning av Erik XIV. Då brändes Ronneby ner och många invånare höggs ihjäl, av historiker kallat ”Ronneby blodbad”.

1658 blev Ronneby svenskt och hårda tider stundade. 1680 anlade den svenske kungen Karl XI flottbasen Karlskrona några mil österut. Då flyttades Ronnebys stadsprivilegier dit. Invånarna kommenderades då att flytta till Karlskrona. Kända personer från Ronneby är; Ernst Günter (skådespelare), Henrik Schyffert (komiker), Jan ”Lill-Damma” Mattsson (fotbollsspelare).

Kollegorna bjöd in till en bra diskussion.

Det som dryftades var lönenivåer för brandmän jämfört med övriga yrkesgrupper. Kommunikationssvårigheter gentemot avdelningen/sektionen framfördes.

Kollegorna önskar att Kommunal i framtiden blir tydligare i att trycka på och jobba för viktiga frågor relaterat räddningstjänsten såsom: R-SAP och arbetstidsscheman.

Vidare ansåg en kollega att medlemsavgiften inte ska finansiera onödiga ting, utan verkligen användas till fackligt arbete. Tack stn Ronneby för att vi fick komma på besök!     

3/12 Stn Kalmar

Kalmar stad var platsen för dagens andra besök, ja, för den delen av projektgruppen som den här veckan besöker Sveriges södra delar! Den andra delen av projektgruppen har snöskyffel med sig och kamelhårskalsongerna på (besök i tomteland, Norra Sverige)!

Kalmar har för landet Sverige haft en väldigt stor historisk betydelse, stadens stadssigill härrör från 1200-talet och är Nordens äldsta bevarade i sitt slag. Här har namnkunniga kungar såsom Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson och Gustav Vasa huserat.
I länsmuseets ägo återfinns Sveriges största myntskatt, bärgad från regalskeppet ”Kronan”, som förliste utanför Ölands södra udde år 1676. Viktiga inslag i Kalmar under modern tid är invigningen av Ölands-bron år 1972.

Räddningstjänsten Kalmar består av en heltidsstation i tätorten samt fyra deltidsstationer. Heltidsstationen är ny (invigd 2017) och erbjuder bekväma och moderna lokaler för kollegorna.

Då tjänstgörande skift var upptagna av larm så fick vi istället möjlighet att träffa ett antal fridygns- och föräldralediga brandmän. Under mötet deltog även en representant från den lokala sektionen i Kalmar. Vi samtalade om nyttan av att inneha kollektivavtalet samt om organisationsgraden i Kommunal. Om kommunals arbete med konceptet ”friska brandmän”, om löner och lönebildning.

Vidare så ställdes det frågor om de RiB-anställda och Kommunals ståndpunkt/fortsatta arbete med den yrkesgruppen. Medlemsavgiften för RiB-anställda samt innehåll i medlemsavgiften för heltidsanställda.

Medlemsutbildningar och utbildningar för arbetsplatsombud lyftes också, här kunde representanten från denlokala sektionen stötta.Tack Kalmar för att vi fick besöka er, tillsammans är vi starka!

3/12 stn Kiruna

Delar av projektgruppen besöker Kiruna brandstation.
Kiruna Räddningstjänst har en huvudbrandstation i Kiruna tätort där det finns heltidsbrandmän och heltidsbrandbefäl dygnet runt samt att det tidigare fanns en ambition med deltidspersonal med beredskap dygnet runt. Räddningstjänsten har även två stycken deltidsstationer i Svappavaara och Vittangi samt brandvärn i Abisko, Karesuando, Kuttainen, Lainio, Lannavaara och Soppero.

Räddningstjänsten i Kiruna har ett väl utvecklat samarbetsavtal med grannkommunerna i Norge, Finland och Sverige om understöd vid räddningstjänstinsatser. Detta samarbete övades under den partsgemensamma övningen ”BarentsRescue2019”. Den stora krisövningen i Kirunaområdet med ett stort internationellt deltagande ägde rum den 23–26 september 2019. Syftet var att öva internationell samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen. Övningen omfattade praktisk träning och fältövningar för insatspersonal=brandmän och brandbefäl från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Barents Rescue var världens största övning inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification).

Heltid
Arbetstid: Delat dygn 42 tim./vecka 07:30-17:00, 17:00-07:30.
Den operativa förmågan dygnet runt, året runt: Ett brandbefäl och fyra Brandmän med en anspänningstid på 90 sekunder.
Deltid i Svappavaara
Arbetstid: Beredskap 4 skift- 7 dagar.
Operativ förmåga en arbetsledare och 4 Brandmän med en anspänningstid på 6 minuter.
Deltid i Vittangi
Arbetstid: Beredskapstjänst 4 skift – 7 dagar.
Operativ förmåga 1 arbetsledare (FIB) och 2 brandmän med en anspänningstid på 6 minuter.
Anspänningstider=
Anspänningstid är den tid det får ta från det larmet går tills den utryckande styrkan är på väg mot olycksplatsen.

Fyra samhällen i Kiruna kommun har endast brandvärn, Abisko, Karesuando, Kuttainen, Lannavaara och Övre Soppero.
Osäkerhet kring insatstid och operativ förmåga: Eftersom brandvärnen är baserad på frivillighet finns det heller inget krav på insatstid. Den operativa förmågan kan variera mycket eftersom personerna som är knutna till brandvärnet kommer i mån av tid.

Kiruna – Giron – Meänkieli – Kiiruna – Kieruna är en tätort och centralort i Kiruna kommun i nordligaste Sverige och den största tätorten i landskapet Lappland med dryga 17 037 invånare. Kiruna är ett utpräglat gruvsamhälle beläget mellan de två bergen Luossavaara och Kiirunavaara, båda med stora järnmalmfyndigheter, och sydsluttningen på det tredje stadsberget Haukivaara. Kiruna grundades år 1900, och Hjalmar Lundbohm räknas som dess grundare. Han var disponent vid gruvbolaget LKAB som påbörjade brytning av järnmalm i Kiirunavaara i slutet av 1890-talet. Radiotjänst är lokaliserat i till Kiruna och har administrerat radio- och TV-avgiften sedan 1988 fram till 1 jan 2019.

Kända personer: Hockeylegenden Börje Salming, skidåkaren Christer Majbäck, politikern och Gruvarbetaren Lars Törman (Socialdemokraterna/Kirunapartiet/Norbottenspartiet).

Mötet med brandmännen och brandbefälen avhandlade följande spörsmål:
Kommunal behöver visa sig mer ute på brandstationerna, vad gör Kommunal för medlemmar som arbetar inom svensk räddningstjänst. Det är också problematisk och utmanade att vägarna mellan brandstationen och sektionen och slutligen avdelningen upplevs vara enorm. Yrkesfrågor/branschfrågor från räddningstjänsten behöver synliggöras inom Kommunal och därefter kommuniceras ut till övriga avdelningar.

Mötet vittnade om att det var otroligt positivt att avdelning Norrbotten har tagit initiativet att starta upp branschträffar. Bland annat har detta generat till nätverkande och kunskapsspridningen avseende bilagaE och R-SAP. Ombudsman Daniel har enligt mötesdeltagarna varit mycket aktiv i arbetet att sammanföra brandpersonal mellan sektionerna inom avdelning Norrbotten.

Kommunal behöver arbeta mer frekvent i syfte att få till en nationell arbetsbeskrivning för yrket brandman och brandbefäl. Det råder ett stort brandmansförakt bland brandingenjörer och vissa politiker och nidbilden över att brandpersonal spelar ”innebandy och fikar” behöver tvättas bort. Det utdelades fem strålrör av fem möjliga avseende kommunals försäkringspaket. Avslutningsvis en egen reflektion från projektdeltagarna; det vore önskvärt att Kiruna värdesätter yrkesutbildad brandpersonal före outbildade vid en framtida rekrytering.

Tack station Kiruna och tack till brandmännen och brandbefälen för ett mycket konstruktivt möte. Ps och tack för historielektionen om gruvdriften i Malmberget och hur räddningsinsatser bedrivs på 40 mils asfalterade vägar, 1400 meter under marknivå.

3/12 stn Gällivare

Delar av projektgruppen genomförde ett eftermiddagsbesök den 3 december Gällivare.
Gällivare är en tätort i Lappland och centralort i Gällivare kommun i Norrbottenslän. Orten är en järnvägsknut mellan Malmbanan och Inlandsbanan, vilken har sin nordliga ändpunkt i Gällivare.

Gällivares historia som ort går tillbaka till 1690-talet, då järnmalm hittades i berget Illuvare, som kom att kallas för Gällivare malmberg. Fyndigheten var belägen i nuvarande Malmberget, där provbrytning inleddes 1735.[8] Befolkningen i området bestod då i stort sett enbart av samer hörande till Kaitums sameby.
Dessa hade sedan 1605 sin kyrkplats i Jokkmokk, men i början av 1700-talet nåddes Sveriges Riksdag av ryktet att de ännu inte hade blivit riktigt kristnade.

I Gällivare kommun är räddningstjänsten organiserad genom en heltidsstation och fyra räddningsvärn.
När någon larmar SOS Alarm på 112, kopplas räddningstjänsten i delar av Norr- och Västerbottens gemensamma inre befäl in i samtalet och bedömer om räddningsinsats ska inledas.

Om räddningstjänstens bedöms kunna bidra med assistans till den negativa händelsen, larmas räddningstjänstensresurser.

Heltidsstationen har en anspänningstid på 90 sekunder medan personerna som ingår i räddningsvärnen enbart kvitterar larm om de har möjlighet. Vilket gör det otroligt osäkert kring stabiliteten av den operativa förmågan.
Att vara med i ett räddningsvärn är frivilligt och innefattar inga jourveckor.

Heltidsstationen ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på materielförstärkning från MSB materieldepå som finns placerad hos Luleå räddningstjänst. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår.

Samtal med brandmännen och brandbefälen berörde SMO-utbildningen och dess bristande kvalitet.
Kommunal måste skyndsamt avkräva en utredning och genomlysning av samtliga MSB-utbildningar.
Därefter behöver Generaldirektör Dan Eliasson utarbeta en krisplan för att kvalitetssäkra den idag unika yrkesutbildningen för heltidsbrandmän.

AO efterfrågade utbildning för att kunna omhänderta förtroendeuppdraget. Här behöver Kommunal arrangera och sammankalla branschvisa utbildningar för att få effektivitet och nå en positiv utbildningsnivå. Mötet vittnade om att representanter från Kommunal har visat sig på brandstationen mer de senaste sex månaderna än på tio år.

Även Gällivares brandpersonal belyste det positiva att avdelning Norrbotten inom Kommunal har sammankallat till sektionsövergripande branschträffar.

Mötet lät meddela att de är negativa till individuella löner men samtidigt otroligt glada över att majoriteten av brandmän och brandbefäl har under den senaste lönerevisionen fått ca 2000kr mer i månaden!!

Tack Brandmännen och brandbefälen för ett varmt mottagande och bra diskussion!

4/12 stn Oskarshamn

Tidig morgon för delar av projektgruppen, avfärd från Kalmar till Oskarshamn för träff med brandmännen. Oskarshamns tidigare namn var Döderhultsvik. I samband med att Kung Oscar I år 1856 beviljade staden stadsrättigheter så ändrades namnet till Oskarshamn. Staden var den sista i landet att erhålla stadsrättigheter enligt gammalt mönster. Efter att järnvägen fått sitt genombrott i Sverige i mitten av 1800-talet och då sträckan Nässjö-Oskarshamn invigdes 1874 ledde detta till ett stort uppsving för hamnen och för hela staden. Kommunen har ca 27100 invånare och räddningstjänsten bedrivs i kommunens egen regi. Den operativa delen består av heltidsbrandmän i Oskarshamns tätort samt i Simpevarp. RiB-styrkor finns även på stationen i Oskarshamn och i Kristdala samt ett brandvärn i Bockara.

Kända personer från Oskarshamn är bl.a. Håkan Juholt (fd partiledare för Socialdemokraterna) och Glenn Magnusson (fd professionell cyklist).

Morgonens diskussion med kollegorna handlade bl.a. om att man vill ha bättre stöd från sektion & avdelning i lokala ärenden. Vidare tog kollegorna upp att det är svårt att få prata med någon från Kommunal som kan räddningstjänstbranschen. Det kom en del frågor om RiB-avtalet och hur Kommunal avser att omhänderta deltidsbrandmännen i framtiden.

Nyttan av att alla är med i Kommunal för att bättre kunna driva viktiga ärenden diskuterades också. En bra detalj vid dagens möte var att tre representanter från sektionen var på plats, vilket visade sig vara nyttigt för kommande kontakter och hjälp.

Tack till er alla kollegor i Oskarshamn för att vi fick komma på besök!

4/12 stn Vetlanda

Delar av projektgruppen besökte på em 4/12 kollegorna i Vetlanda som tillsammans med Nässjö kommun bildar Höglandets räddningstjänst. Vetlanda var en gång i tiden en viktig järnvägsknut men av det ses inte mycket idag. Staden har dock en gammal historia som går tillbaka ända till 1000-talet. Träindustri har präglat staden, idag tillverkas här fönster (Elitfönster, fd Myresjöfönster) men även aluminiumprofiler genom företaget SAPA. Vetlanda är såklart även känt för stora sportsliga framgångar i bandy samt i speedway.

Kända personer från Vetlanda är bl.a. Lena Philipsson (sångerska) samt Erik Karlsson & Johan Franzén (båda hockeyspelare i NHL). En kul detalj är att kiosken i Korsberga, som ligger i Vetlanda kommun, var inspelningsplats för riksbekanta raggar-kungarna Ronny & Ragge o deras Fåård! (jääla skit baa!).

Höglandets räddningstjänst består av kommunerna Vetlanda & Nässjö med heltidsstationer i båda samhällena. Dessutom finns 6 renodlade deltidsstationer samt även värn och en frivilligkår i upptagningsområden.

Vid besöket hos kollegorna så diskuterade vi följande sakfrågor; Pensionen för brandmän (R-SAP) och att Kommunal måste ta tag i denna. Vi pratade lönebildning och hur individuella löner har slagit samt att det finns kritik mot tillvägagångssättet. Att kommunal måste bli synligare, bl.a. genom att besöka MSBs skolor för att prata med blivande brandmän. Att arbetet mot sektion och avdelning måste bli bättre.

Vidare väcktes frågan om utbildning för medlemmar runt gällande kollektivavtal samt en diskussion runt medlemsavgiften och att den skulle vara en fast avgift istället för att beräknas på grundlön, här kom det jämförelser med tjänstemannafacken bl.a.

Stort tack till er på stn. Vetlanda för att vi fick komma på besök! 

4/12 Luleå dagskift

Dagens första besök för gänget i norr var på Luleå Räddningstjänst som består av en heltidsstation och en deltidsstation. Räddningstjänstens devis i Luleå är ”Hjälper- Räddar- Släcker”.

Luleå är en tätort i Norrbotten och är Norrlands 5:e största tätort. Med cirka 78 150 stycken invånare i kommunen ombesörjer heltidsanställda och deltidsanställda brandmän och brandbefäl förebyggande och operativ verksamhet.

Hamnen i Luleå är även Sveriges sjunde största hamn för gods där mycket av stålindustrin har sitt säte och därav namnet Stålstaden i folkmun.
Likt många städer har även Luleå brandhärjats vid olika tillfällen år 1653 och 1657 skedde stora bränder där många fick lämna och flytta till Gammelstaden. 11 juni 1887 ödelades stora delar av staden i en brand och mellan år 1891 och 1895 öppnades Luleå stad med elverk, brandstation och polisstation.

Kända personer från Luleå är bland annat ”Bondbruden” Maud Adams, Marita Ulvskog men i minst Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.

Tjänstgörande grupp var väl samlade och hade precis avslutat inventering av kemcontainern och var laddade för att lyssna på vad Kommunal hade att säga.
Diskussioner och frågor kring ATL (Arbetstidslagen) och dess dispositiva delar till att göra lokal kollektivavtal. Vikten av att vara enade och ha god organisationsgrad samt att kunna stödja varandra inom branschen från norr till söder för att nå fackliga framgångar.

Synlighet och arbeta för en egen arena inom Kommunal för att stärka branschen, men också få en igenkänning i sin fackförening till det yrket man representerar.

Bra diskussion om organisationsförändringar och brister i risk- och konsekvensanalyser och förmågan att skapa en god arbetsmiljö utifrån uppdrag och påtagna arbetsuppgifter samt kopplingen till AFS 2015:4 OSA.

Upplevelser om att Kommunal under flera år inte har prioriterat branschen vilket man önskar en förändring på.
Frågor om deltidspension och pensionsförhandlingar då avtalet är uppsagt och vikten av att omhänderta R-SAP (Räddningstjänsten- Särskilda AvtalsPension).
Önskemål om att Kommunal jobbar vidare och utvecklar frågor kring ”Friska Brandmän” och ”Rena arbetsplatser”.
Tack brandmän och brandbefäl på dagskiftet i Luleå för gott engagemang och bra frågor.

4/12 Luleå kvällsskift

Luleå har stora idrottsliga aktiviteter och lag att vara stolta över, med elitlag på både dam och herr sidan inom basket och ishockey i de högsta serierna.
Under perioden 1940- 1980 var Luleå en av Sveriges snabbaste växande städer.
Luleå blev också under 1940- talet en garnisonsstad med Norrlands flygbaskår, men idag finns endast flygflottiljen (F21) kvar på orten.Facebooks Europeiska datacenter finns i Luleå och det är den första investeringen för Facebook utanför USA, vilket är ett center på 84 000 kvadratmeter, likt 11 fotbollsplaner.
Kända personer är bland andra fotbollstränaren Hasse Backe, skådespelaren och komikern Martin Ljung samt programledaren Jessica Almenäs.

Sista besök för dagen skedde återigen på Luleå för att träffa nattskiftet som hade stora förväntningar på projektet då det hade gått rykten från dagen att det hade varit mycket intressant.

Likt förmiddagens besök så diskuterades mycket kring arbetstider och möjligheter att förändra de dispositiva delarna i ATL (Arbetstidslagen) utifrån att Kommunal har ett kollektivavtal som gör detta möjlig att bryta ned i lokala kollektivavtal (LOK), för att passa verksamheten.
Tyvärr har man hamnat i ett läge just nu där prestige och principer går före en bra dialog och hitta gemensamma vägar till att skapa en hållbar arbetsmiljö för alla.

Mötet var också enade i att Kommunal måste arbeta med att minska och göra processer enklare då det upplevs som långa vägar då frågorna drivs och det tappar både engagemang och kraften i att hålla liv i frågorna.

Önskemål om att kunna ha viss valfrihet i medlemskapets olika delar, som till exempel försäkringarna via Folksam.Stort tack Luleå för er entusiasm och härliga driv samt vikten av stå enade även då det blåser ordentligt vilket också lyftes på mötet.

4/12 Boden

Boden räddningstjänst består av både heltidsanställda och deltidsanställda brandmän och brandbefäl.
År 1910 fick Boden sin räddningstjänst från ha varit frivilliga till att bli Elitbrandkår och en räddningstjänst med en brandchef, en vice brandchef, en maskinist och som högst 25 brandsoldater.

Detta var också en av förutsättningarna till att Boden skulle få statsrättigheter vilket kung Gustav V utfärdade år 1919. Boden är en tätort i Norrbotten med cirka 28 070 invånare. Boden var bas Övre Norrlands försvar ända fram till 1990- talet. Och hela 13 % av Sveriges försvar var placerat här. Kända personer från Boden är bland andra brottaren Ida-Teres Nerell, artisten Brolle och skådespelaren Björn Gedda.

Väl framme vid Boden räddningstjänst på eftermiddagen på isiga och slaskiga vägar kom projektgruppen fram till ett nyfiket gäng som hade väntat oss redan på förmiddagen. Trots den lilla missuppfattningen var det inga större problem att dra igång informationsbesöket och vi kändes oss varmt välkomna.

Mötet präglades av ett stort engagemang med mycket bra synpunkter och inlägg för projektgruppen att ta med i rapporten för projektgruppen.
Diskussioner om medlemsavgiftens nivå och de förändringar som skett men också som kommer att ske.

Bra att Kommunal har en bredare facklig/politiskt syn och samverkan för att arbeta med de partier som driver våra frågor.
Dialog om bemanning och handlingsprogram och dess utveckling de senaste åren med minskade resurser och en obalans mellan den operativa förmågan och det förbyggande arbetet med kopplingar till Kommunals rapport ”Bättre förutsättningar för räddningstjänsten”.

Lyfta och arbeta med arbetsmiljöfrågorna som till exempel brand i litiumbatterier och andra elrelaterade bränder samt vikten av att följa MSB rekommendationer ”Säkerhet i vägtrafikmiljö”.

Efter avbrott för larm knöt vi ihop säcken och det var stor enighet att ena branschen för alla inom räddningstjänsten för att arbeta med de viktiga utmanande frågorna vi står inför.

Tack Boden för ert engagemang och er gästvänlighet!