Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Västmanland, Uppland, Södermanland, Närke och Värmland

20191119, Sala/Heby Rtj, stn Sala

Silverstaden Sala bjöd på riktigt ruskväder idag när delar av projektgruppen landade i staden för en träff med brandmännen. Sala kommun har ca 22 800 invånare och är kanske mest känd som landets Sveriges, genom historien viktigaste silverfyndighet, här bröts denna ädla metall ända från 1400-talet fram till gruvans nedläggning år 1908. Idag är gruvan en populär turistattraktion.

Inom räddningstjänsten är Sala Brand välkänt! Företaget är leverantör av räddningsfordon, och utrustning kopplad till dessa.
Sala/Heby räddningstjänst har i sitt upptagningsområde förutom heltidsstationen i Sala även sex deltidsstationer. Det blev ett bra möte då förutom tjänstgörande skift, även flera fridygnslediga brandmän slöt upp.

Diskussionen handlade främst om kollektivavtalet och att vi brandmän måste vara enade för att bättre kunna driva våra frågor samt att kommunal som fackförbund behöver omhänderta brandmännen på ett bättre sätt. Tack för besöket stn Sala, era synpunkter tar vi med oss!

20191119, Arlanda, stn Öst (Securitas)

På eftermiddagen så besökte delar av projektgruppen flygplatsbrandmännen på Arlanda, stn Öst. Denna gigantiska brandstation med en yta av ca 7000 kvm (?). Arlanda är i storlek av en mindre svensk småstad, ca 17 000 anställda och ca 20 400 parkeringsplatser. Mötet med flygplatsbrandmännen blev aningen olikt de tidigare besöken, då diskussionerna och frågeställningarna kom att delvis handla om andra saker än vid de besök som sker på de kommunala räddningstjänsterna. Vi ser här ett statsägt företag (Swedavia) som driver flygplatsen och som i sin tur köper in en tjänst (Räddningstjänst/flygplatsbrandmän) från ett kommersiellt företag (Securitas). Innehållet i diskussionerna kom här att handla bl.a. om löner, arbetstid och arbetsmiljö samt nyttan av att vara enade i samma fackförbund för att bättre kunna driva för yrket viktiga frågor. Tack Arlanda stn Öst för att vi fick besöka er!

20191120, Södertörns brandförsvarsförbund, stn Botkyrka

Stn Botkyrka ingående i Södertörns brandförsvarsförbund tog på eftermiddagen emot delar av projektgruppen. Botkyrka kommun med tätorten Tumba har ca 93 900 invånare. Kommunen är genom historien känd för flera saker men kanske främst för Tumba bruks tillverkning av papper för sedlar och andra värdehandlingar. Tillverkningen på bruket startade redan år 1755 och är därigenom det äldsta bruket i sitt slag i världen. Kända personer från Botkyrka är bland andra sångerskan Carola Häggkvist och pingislegenden J-O Waldner.

Skiftet samt även en del fridagslediga brandmän välkomnade oss. Diskussionen kom att handla om betydelsen av en stor facklig organisationsgrad för att kunna försvara kollektivavtalet ”bilaga E” men även pensionsavtalet ”R-SAP”. Vi pratade även om de olika problem som inte sällan uppstår i spåren av en alltmer ansträngd bemanning inom räddningstjänsten, svårigheten med att få semester under juni-juli-augusti är ett bra exempel som berördes. Med oss idag var journalisten Thérese Söderlund från tidningen ”Kommunalarbetaren”. Thérese lyssnade intresserat på diskussionen och intervjuade även ett antal brandmän efteråt. En fotograf medverkade även och tog bilder. Håll utkik i kommande nummer av tidningen! Tack Stn Botkyrka för att vi fick komma till er och för era kloka inlägg och synpunkter!

20191120, Nerikes brandkår, stn Örebro

Delar av projektgruppen besökte idag 20/11 Örebro brandstation som ingår i Nerikes Brandkår. En underbar frukost hade ställts i ordning av AO(Mats Liljenskog) innan mötet startade och vi fick även på distans uppleva en PDV-övning.

Nerikes Brandkår har två heltidsstationer som är placerade i Örebro och Byrsta men I takt med att Örebro tätort växer i yta blir det svårare för räddningstjänsten att vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser. Nu har Örebro kommun beslutat att bygga ytterligare en brandstation. Totalt är det ca 100 heltidsanställda i utryckningsstyrkan och det finns 17 RIB-stationer där personalen har beredskap var tredje vecka med 5 min anspänningstid.

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som bildades den 1 januari 1998 då Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg gick ihop för att samverka om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Förbundet har utökats med ytterligare fem kommuner, Laxå 2001, Askersund 2002, Lindesberg och Nora 2010 samt Ljusnarsberg 2018.

Kort om Örebro: Kända personer, Kronblom, revymakaren Peter Flack, Formel-1 föraren Ronny Pettersson. Örebro är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke = landskap samt residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjunde största tätort med 120 650 invånare och kommunen har 154 417 invånare 2019. Örebro är en handels- och logistikstad med ett strategiskt läge 200 km från Stockholm, 330 km från Oslo och 280 km från Göteborg.

På mötet med brandmän och brandbefäl avhandlades följande frågor; Hur ska Kommunal attrahera brandbefäl att vara medlemmar i Kommunal? Ett yrkesbevis behövs för att säkerställa kvaliteten på brandmannayrket och få till acceptabla ingångslöner. Vidare diskuterades behovet att förbättra kunskaperna och betydelsen att vara organiserad. Det finns en frustration om att på lokal nivå få tag i engagerade och kunniga ombudsmän på sektionsnivå/avdelningsnivå.

Slutligen lytes frågan om arbetsmiljön och mötesdeltagarna vittnade om att det råder en ansträngd situation, då verksamhetsplaneringen kolliderar med den utryckande verksamheten. Det finns höga ambitioner och mål som inte uppnås på grund av vårt huvuduppdrag, att faktiskt hantera olyckor.

Tack kära Örebroare för ett varmt mottagande.

20191120, Bergslagens räddningstjänst, stn Karlskoga

Delar av projektgruppens eftermiddagsbesök den 20 november, var Karlskogas toppmoderna brandstation som ligger invid Möckelns norra strand.
Karlskoga tillhör Bergslagens Räddningstjänst som bildades 1 januari 1997 genom att Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner gick samman.
Förbundet har två heltidsstationer placerade i Karlskoga samt Kristinehamn och vid behov kan även sex RiB stationer larmas.

Karlskoga är en tätort i östra Värmland och centralort i Karlskoga kommun i Örebro län. Namnet kommer från att kung Karl IX såg det som sina hertigliga skogar, Karls skogar. Karlskoga är med cirka 27 000 invånare både landskapet Värmlands och Örebro läns näst största tätort. Karlskoga har per capita flest inregistrerade uppfinningar hos patentverket.

Kända personer; Kanotisten & olympisk mästarinna Agneta Andersson samt Hockeyspelaren Bengt-Åke Gustavsson samt simhopperskan och olympisk mästarinna Ulrika Knape.

Följande avhandlades på mötet; Kommunal behöver förbättra synligheten för medlemmar som arbetar inom räddningstjänsten. Behov av förbättring avseende kontakt med sektionen och avdelning angående frågor kopplat till räddningstjänsten. Mötet var oroliga för att R-SAP ska förlora sitt värde och man förväntar sig att Kommunal hanterar den rådande situationen. OB-tillägg behöver förbättras tillsammans med att bevaka Bilaga E och dessa utformningar.

Tack Karlskoga för ett varmt välkommande, välbesökt och konstruktivt möte.

20191121, Karlstadsregionen, stn Karlstad

”Sola sken” tyvärr inte när delar av projektgruppen besökte brandstationen i Karlstad.
Men avsaknad av solsken byttes ut mot ett stort & skinande leende från Förbundsdirektören Nils Weslien som bjöd in till en trevlig och konstruktiv pratstund.

Karlstads brandstation tillhör kommunalförbundet Räddningstjänsten Karlstadsregionen och bildades 1 januari 2000 med kommunerna Grums, Forshaga, Karlstad och Kil. Den 1 juni 2005 anslöt sig Hammarö kommun och 1 januari 2011 gick Munkfors kommun med.

Förbundet har 12 brandstationer och brandstationen i Karlstad är en heltidsstation med ett väl utvecklat övningsfält, verkstad och centralförråd. Tio av förbundets brandstationer är deltidsstationer – Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil, Molkom, Munkfors, Vålberg och Väse.

I förbundet finns drygt 300 anställda, varav cirka 80 på heltid. Övriga arbetar som räddningspersonal i beredskap. Andelen kvinnor är ca 10 procent.

Kort om Karlstad, i äldre tider stavat Carlstad, är en tätort i Värmland och belägen vid Vänerns norra strand. Karlstad är centralort för Karlstads kommun, residensstad för Värmlands län och stiftsstad för Karlstads stift samt sedan 1999 universitetsstad.
Karlstad är Sveriges 17:e största tätort med 61 492 invånare.
#MSB har sitt huvudkontor lokaliserat till Karlstad.

Kända personer: Bengt ”Hajk” Alsterlind, Radio kändisen Adam Alsing samt sångerskan Dilba och löperskan Ann-Louis Skoglund.

Mötet med brandmännen och brandbefälen berörde följande spörsmål; Kommunal behöver förbättra sitt arbete med att omhänderta medlemmar inom räddningstjänsten och de frågor som berör yrket.
Räddningstjänsten är en liten yrkesgrupp i ett stort fackförbund och yrkesgrupperna behöver få mer synlighet.

Kommunal måste attrahera brandbefälen till att stanna kvar eller gå med i förbundet för att undvika en polarisering mellan brandmän och brandbefäl.

Kommunal måste arbeta för att förbättra dagens tolkningar kring föräldraledighetslagen med fokus på försäkringskassan och beräkningar för mamma och pappa dagar.

Gravida kvinnliga brandmän måste få relevanta arbetsuppgifter under sin havandeskapstid samt att en utredning behöver tillsättas i syfte att fastställa i vilken omfattning som en gravid kvinnlig brandman kan eller inte kan åka operativt/utryckningstjänst.

Slutligen diskuterade mötet R-SAP, arbetstid, och sommarsemester samt friskabrandmanna konceptet.

Tack Nisse och Karlstads brandmän och brandbefäl för ett mycket givande och trevligt möte.

20191121, Bergslagens räddningstjänst, stn Kristinehamn

Delar av projektgruppen avslutade sin besöksdag den 21/11 på Kristinehamns brandstation. Även här blev mottagandet varmt och välbesökt där både medlemmar i Kommunal, oorganiserade samt medlemmar i andra fackförbund deltog. Brandstationen på Brandkårsvägen i Kristinehamn är en av två (Karlskoga) heltidsbemannade stationer i Bergslagens #Räddningstjänst.
Här rycker styrkan ut på ca: 350 larm per år. Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m.
Bergslagens Räddningstjänst består av 6 medlemskommuner. Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Lesjöfors, Degerfors, Åtorp, Hällefors samt Storfors.

Enligt sägnen så inträffade en brand på ett båtvarv och i samband med branden exploderade en gasflaska som slungades iväg ett hundratal meter. Där gasflaskan landade beslutades det att en brandstation skulle uppföras och gatan döptes till brandkårsgatan.

Kort om Kristinehamn. Staden är en tätort i Kristinehamns distrikt i Värmland och centralort i Kristinehamns kommun, Värmlands län, vid Vänern. Kristinehamn är belägen där åarna Varnan och Lötälven möts och sitt gemensamma utlopp har de i Varnumsviken, som är en del av Vänern.

Kända personer: Lage Larsson SVT meteorolog i 18 år, Rolf Ekéus Diplomat, Magnus Bäcklund sångare samt Mia Skäringer och sist men inte minst författare, poeten Gustaf Fröding.

Deltagarna på mötet önskade att Kommunal skulle skapa en egen avdelning med ett tillhörande namn (Kommunals brand och räddningsavdelningen). I avdelningen skulle alla Sveriges brandmän och brandbefäl vara samlade. Mötet diskuterade problematiken med att upprätthålla korrekt bemanning på brandstationen för att undvika övertid och timvikarie samt behöva göra eftergifter för att tillhanda hålla en sommarsemester i juni – aug.

Mötet var frustrerade att som medlem i Kommunal behöva bli kollektivt ansluten till hem och olycksfallsförsäkringar.
Vidare fanns det en oro kring arbetsmiljön avseende hantering av kontaminerad brandslang samt sanering av kontaminerade skyddskläder=larmställ och avsaknad av bra ventilation i det utrymme som larmställen förvarades.

Avslutningsvis diskuterades vikten av att räddningsfordonen har korrekta däck utefter årstiden.
Att tunga räddningsfordon ska ha dubbdäck på vintern och sommardäck på sommaren är en självklarhet ansåg mötet.

Tack Kristinehamn för ett härligt möte och intressanta diskussioner om vikten att vara medlem i Kommunal.