Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Besök i Gästrikland, Dalarna och Uppland

Ny vecka, nya besök! Den här veckan besökte vi bland annat Sandviken och Järfälla. Intressanta och roliga samtal med kollegor även den här veckan.

11/11 Gästrike räddningstjänst stn Gävle 10:00

Gävle och Gästrike räddningstjänst, residensstaden för Gävleborgs län, tog i måndags emot delar av projektgruppen. Gävle har en lång historia som stad (stadsprivilegier år 1446) och har för riket Sverige haft stor betydelse inom flertalet områden. Som industristad inte minst med exempel som pappersmassa-, sågverks-, textil, verkstads-, konfektyr- och porslinsindustri. Hamnen har även varit viktig för staden. Gävle brandstation uppfördes åren 1890-1891 och byggnaden är ritad av den sedermera kända arkitekten Ferdinand Boberg.

Den röda hanen har satt många spår i stadens historia och ett flertal stadsbränder har genom åren ödelagt stora delar av staden, den senaste år 1869 då i stort sett hela staden norr om Gavleån blev lågornas rov. Staden klarade sig dock undan de s.k. ”rysshärjningarna” år 1719.

Den sk. ”julbocken” och dess öde har gjort staden känd , denna bock är numera även flitigt använd som symbol för staden. Gävle är naturligtvis även känd för sitt genom tiderna framgångsrika hockeylag Brynäs IF. Exempel på kända personer från Gävle är, förutom ett stort antal hockey-spelare även; Rolf Lassgård, Täppas Fågelberg och Per-Olof ”Posa” Serenius (den sistnämnde isracing-förare och tidigare brandman i Gävle).

Gästrike räddningstjänst är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i fem kommuner, Gävle, Sandviken Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Gävle, Sandviken och Rörberg är heltidsstationer, (Rörberg endast dagtidsstyrka). Vidare har förbundet sju deltidsstationer och ett värn i sitt upptagningsområde.

Då skiftet som vi pratade med fick larm så hann vi inte med allt fullt ut. Frågor som kom upp och som ledde till bra diskussion var; Vid medlemskap i Kommunal, vad får man för pengarna, innehållet, försäkringar osv? En brandman ansåg att det varit brister i hjälpen från sektionen och att brandmännens frågor försvinner i Kommunal. Arbetstid, vikarier samt övertidsersättningar avhandlades också. Tack stn Gävle för att vi fick komma till er och för kloka tankar som vi tar med oss på resan.

11/11 Gästrike räddningstjänst stn Sandviken 14:00

Sandviken var föremål för måndagens eftermiddagsbesök. Sandviken är en förhållandevis ung stad, den grundades år 1862 i samband med att ett järnverk anlades på platsen. Kommunen har ca 39 000 invånare och ingår som en del i Gästrike räddningstjänst. Sandviken har en heltidsstation men här finns även en deltidsstation i samhället Storvik. Järnverket har präglat samhället, företaget som sedermera kommit att heta Sandvik AB. Sandviken är bl.a. känd för sitt starka bandylag med många SM-tecken i bagaget. Under fotbolls-VM 1958 spelades två matcher på ”Jernvallen”. Kända personer från Sandviken är bl.a. operasångerskan Marlena Ernman och fotbollsspelaren Kim Källström.

Skiftet tog emot oss och det var skönt att komma inomhus pga. snöyran som rådde utomhus.

Efter diverse teknikstrul så kom vi igång med presentationen och den ledde som på så många andra brandstationer till en bra diskussion. Diskussionspunkter som kom upp här var pensionsavtalet R-SAP, utbildningen för heltidsbrandman – SMO samt arbetstidsavtalet ”Bilaga E”. Brandmännen upplever sig komma i skymundan inom Kommunal, dvs upplevelsen är att man inte syns.
Tack stn Sandviken för att ni tog emot oss!

11/11 Södra Dalarnas räddningstjänsförbund

Måndag v.46 och delar av projektgruppen besökte Avesta brandstation som ingår i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Förutom Avesta så ansvarar förbundet för räddningstjänsten i Fagersta, Hedemora och Norbergs kommuner. Förbundet skapades 1998.

Lite kort om Avesta kommun är att år 1919 blev Avesta stad. Igen! Orten har nämligen blivit stad två gånger.
Avesta är en kommun med brett näringsliv och stora, tunga basindustrier.

Följande avhandlades på mötet där brandmän och brandbefäl, medlemmar och icke medlemmar närvarade.

Mötet vittnade om bristande stöd och återkoppling från sektionen vid ärenden som berör lokala frågor.
En viss kritik om möjlighet till valfrihet kring försäkringslösningar samt en frustration om kollektivavtalets skrivning rörande individuella löner.

Vidare avhandlades tveksamheter i att genomföra ”inträngande i tät brandrök = rökdykning efter fyllda 55 år” samt att det saknas en arbetsbeskrivning för brandman och brandbefäl. #yrkesbevis

Tack Avesta brandstation för ett väl genomfört möte och era synpunkter är omhändertagna.

11/11 Brandkåren Norra Dalarna, Mora

Måndag eftermiddag, 11 november, kryddades med snöfall, minusgrader men ett varmt mottagande och besök på Mora brandstation.

#Morakommun ingår sedan 1:a januari 2019 i räddningstjänstförbundet ”Brandkåren Norra Dalarna” tillsammans med Leksand, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. Visionen med räddningstjänstförbundet var att fem ”brandkårer” som samverkar inom samma förbund ska vara starkare och ha mer resurser än vad en enskild brandkår/räddningstjänst är i en liten kommun.

#Kommunals organisationsgrad inom Norra dalarnas brandkår är stark och precis som under #dalaupproret behöver detta positiva engagemang angående yrkesfrågorna spridas till övriga delar av Sverige.

Sedan ett par år tillbaka har arbetet med att förbereda för en ny #brandstation pågått i Mora kommun. Den nuvarande #brandstationen på Eldsläckarevägen är från 1955 och har stora brister, både ur #arbetsmiljö– och verksamhetssynpunkt.

Förbundsdirektör för organisationen är den numera rikskända #JohanSzymanski även kallad #brandbombaren.

Mötet startade med följande kommentar:
– ”Det är dags att lyfta blicken ifrån Stockholm/storstäderna och se hur det är att vara brandman i Mora” Slut citat.

Förutom ovanstående underbara ”känga” så diskuterades frågor om individuella löner och befintliga löner för brandpersonalen.
Med 23 800kr/mån för en brandmannatjänst i Norra Dalarnas brandkår hamnar just denna arbetsgivaren långt ner i lönestatistiken.

Vidare diskuterades konsekvenserna av att räddningstjänsten hanterar och avsätter kommunala resurser för att åka på inbrottslarm.

Mötesdeltagarna var glada att Kommunal nu genomför #räddningstjänstprojektet och har stor tilltro till att räddningstjänstens #yrkesfrågor omhändertas på ett mer fördelaktigt sätt i framtiden.

Tack Mora brandstation för ett varm mottagande och konstruktivt möte.

12/11 Räddningstjänsten Dala Mitt, Borlänge

Tisdag 12 november, besök på Borlänge #brandstation som ingår i Räddningstjänst förbundet ”Dala Mitt”.
Från och med den 1 januari 2019 har #Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor i Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner.
Medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet har knappt 160 000 invånare tillsammans. Borlänge och Falun är jämnstora med runt 52 000 och 58 000 invånare. Gagnef och Säter är betydligt mindre med 10 000 respektive 11 000 invånare medan Ludvika har cirka 27 000 kommuninvånare. #Borlänge kommun är beläget vid Dalälven och är Dalarnas största tätort och Sveriges 25:e största tätort.

Mötet med #brandmännen och #brandbefälen på brandstationen innehöll konstruktiva tankar och bra argument för att förmå Kommunal som fackförbund att omhänderta räddningstjänstpersonal som yrkesgruppen på ett modernt och attraktivt sätt.

Vidare under mötet berördes frågor om #arbetsmiljö. Arbetsmiljö är allt på jobbet, alltifrån arbetsredskap och maskiner, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och arbetsorganisation. Det finns mycket som är viktigt att känna till för att kunna jobba för en god arbetsmiljö för sig själv och andra. Steg 1: Se till så det finns skyddsombud på din brandstation.

En oro för #mikrovågor från brandpersonalens radioapparater som skall användas inpå kroppen under långa perioder samt bristen i att minimera risken att kontamineras med farliga partiklar på brandstationen i samband med sanering efter bränder dryftades på mötet.

Mötet belyste också besvikelsen kring individuella löner och mötesdeltagarna utryckte en stor önskan att #Kommunal centralt i stället förädlar befattningslöner.

#Sommarsemester; Att nuvarande kollektivavtal innehåller begränsningar för räddningstjänstpersonalen att under juni – augusti, utan eftergifter, fira sommarsemester med nära och kära upplevs som frustrerande.

Slutligen diskuterades problemet med bristande bemanningen och dålig framförhållning från arbetsgivaren att tidigt omhänderta personalplaneringen.

Tack Borlänge brandstation för ett härligt mottagande och tack för en grym frukost.

12/11 Räddningstjänsten Dala Mitt, Ludvika

12 november, eftermiddag, besök på Ludvika brandstation som sedan den 1 jan 2019 är en del av Räddningstjänstförbundet Dala Mitt.
Brandstationen i Ludvika är en heltidsstation och har en minimiberedskapsstyrka på 1 #brandbefäl & 5 #brandmän.

Ludvika ”city” är en tätort belägen vid sjön Väsman i Västerbergslagen i södra Dalarna. Orten ligger huvudsakligen i Ludvika kommun (Ludvika distrikt) medan den östligaste delen hör till Smedjebackens kommun (Norrbärke distrikt). Ludvika är den 83:e största tätorten i Sverige. Det är också Dalarnas tredje största stad efter Borlänge och Falun. Lite kort historik; vid Ludvika ström lät Gustav Vasa anlägga Ludvika kronobruk omkring 1550.

#Brandmännen och #brandbefälen välkommande #Kommunals projektgrupp på bästa sätt.
Samtalsklimatet var bitvis intensivt och många viktiga frågor belystes. Mötet är öppet för alla anställda och det fanns både medlemmar och icke medlemmar som närvarande på mötet. Frågan om tydliga fördelar för räddningspersonal att gå med i Kommunal dryftades.

Majoriteten på mötet var enade om att Kommunal är facket för alla inom räddningstjänsten, exempel, det ska inte göras skillnad på brandman och brandbefäl. Vi är ett team i ute på skadeplats och ska då tillhöra samma fackförbund.

Medlemsavgiften diskuterades och utmaningen att konkurrera med andra fackliga organisationer. Förbundet arbetar med en översyn av medlemsavgiften och den stora förändringen, enligt kongressbeslut, är att medlemsavgift ska beräknas på grundlön i stället för, som nu, förra årets inkomst. Det innebär bland att annat att den som jobbar mycket övertid och har ob kommer få en förändrad medlemsavgift.

Mötet efterlyste positiva, enkla och tydliga argument om betydelsen att vara med i #Kommunal. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att tillämpa det på alla anställda som utför arbete på brandstationen. Därför kan man tro att det inte spelar så stor roll om man är medlem i facket eller inte, men juridiskt finns det skillnader. Brandpersonal som är medlem i Kommunal blir automatiskt bunden av kollektivavtalet och Bilaga E och kan själv göra gällande sina rättigheter enligt kollektivavtalet. Den som inte är medlem Kommunal har svårt att åberopa kollektivavtalet för att kräva att få ut exempelvis den lön och övrig ersättning som följer av avtalet.

Även nedanstående ämnen berördes:
1. Mer fokus från Kommunal avseende arbetet med friska brandmän och arbetsmiljöfrågor.
2. Arbetstider och sänkt arbetstid (40 timmar)
3. Tydliggör räddningstjänstbranschen inom Kommunal

Tack Ludvika brandstation för en kreativ och intensiv stund tillsammans.

12/11 Brandkåren Attunda stn Järfälla 13:00

Stn Järfälla tog på tisdagen emot delar av projektgruppen.
Järfälla kommun är en av de ingående kommunerna i kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Kommunen har idag ca 78 500 invånare och är sett till mängden invånare den största kommunen i Brandkåren Attundas upptagningsområde. Järfälla omnämns i gamla dokument så tidigt som på 1300-talet. Namnet härrör från fornsvenskan och betyder ungefär – den kilformade utmarken.

Järfälla var under en period på 1960-talet den befolkningsmässigt i Sverige snabbast växande kommunen. Flygvapnet etablerade en flygflottilj (Svea Flygflottilj, F8) här redan år 1938. Vissa av flygvapnets tunga helikoptrar (HKP 4, Boeing Vertol) var verksamma på F8 fram till år 1977. Idag är IKEA ett viktigt inslag och på det gamla flottiljområdet växer nu en ny stadsdel fram, den sk. Barkarby-staden.

Tjänstgörande skift tog emot och efter en del trassel med tekniken så kom vi igång med presentationen av projektet och frågeställningarna, dvs hur ska Kommunal jobba med räddningstjänsten i framtiden samt om man saknar något som Kommunal borde omhänderta. Det blev som på så många andra brandstationer i landet en bra diskussion om bland annat avtalspensionen R-SAP men även om medlemsavgift, försäkringar, arbetstid samt nyttan av att brandmännen blir enade. Tack stn Järfälla för att vi fick besöka er!

12/11 Brandkåren Attunda stn Sollentuna 16:00

Stn Sollentuna blev föremål för tisdagens andra besök. Stationen ingår även den i Brandkåren Attundas upptagningsområde. Befolkningsmängden är i kommunen ca 73 200 invånare.
Sollentuna har en historia som jordbruksbygd men på flertalet platser finns lämningar/spår från vikingatiden i form av gravfält. Tre Vikingaskepp återfinns i kommunens vapen, detta för att minna den handelsplats som ska ha funnits här redan före vikingatiden.

Tjänstgörande skift tog emot och diskussionsämnena landade bl.a. i en del nya sakfrågor som definitivt behöver tas upp. En av dessa var frågeställningen hur dagens arbetsgivare tar höjd för hur ett ökat antal kvinnor inom räddningstjänsten bättre ska omhändertas. Räddningstjänsten vill ha in fler kvinnor och frågeställningen ur ett arbetsmiljöperspektiv är hur arbetsgivarens plan ser ut då kvinnor blir gravida och inte kan tjänstgöra i operativ tjänst. Denna fråga samt kopplingen till att det idag är väldigt vanligt att män tar ut pappaledighet diskuterades. Allt hamnar i en diskussion om bemanning, numerär, tillsvidareanställd personal samt ett större nyttjande av tim-vikarier. Dessa frågor ansåg brandmännen att Kommunal måste ta upp och driva. Andra frågor som även berördes var avtalspensionen R-SAP och pensionsålder generellt, semesterlösning, arbetstid och ”bilaga E”. Den goda andan på arbetsplatsen, dvs nyttan av att välja sina strider och inte ha onödiga konflikter mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren berördes också. En givande diskussion, tack stn Sollentuna för ett bra besök hos er, projektgruppen tar med era frågeställningar och åsikter.