Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Vilken tid mäter vi i räddningstjänsten?

Nu har projektet rullat på i några veckor och det har varit många frågor och bra diskussioner om Kommunal, fackligt arbete och att vara starka enade inom hela räddningstjänsten.

Fortsätt läsa

Vid några tillfällen har vi fått avbryta på grund av att larmet gått på stationen och medborgare har påkallat ”vår” hjälp då denne inte kunnat hantera situationen.

Jag har uppmärksammat att vid flertalet tillfällen går samma röst i högtalarsystemet och påtalar vilken tid som gått. ”60 sekunder…..90 sekunder”. Detta har fått mig och fundera lite över vad som är viktigast att mäta.

Att mäta anspänningstiden har vi gjort i alla tider och den är ganska lätt att följa upp som nyckeltal men varför ha en röst som påpekar detta? Det finns ingen röst som säger under insatsen: ”15 minuter, händelseförloppet är avtagandet… 20 minuter, under kontroll”. Eftersom det inte är något vi mäter.

Borde vi inte mäta just den tiden? För mig är det en viktig tid, samtidigt som det så klart också är viktigt att mäta responstiden för att visa att vi är framme snabbt. Men med vilka resurser?

Under minst ett decennium har räddningstjänsten minskat sina resurser vilket framkommer i den rapport som Kommunal tagit fram ”Bättre förutsättningar för räddningstjänsten och utifrån detta ser jag också att resurserna minskat.

Vi håller ungefär samma responstider under denna period, men resurserna på plats är i mycket mindre omfattning, och det kan i vissa fall endast komma fram en person till platsen och då stoppar vi tiden, men vad blir resultatet? Det kanske då också får sin förklaring i att vi inte mäter tiden i samma omfattning efter vår framkomst, eftersom den tiden troligen har förändrats.

Vad vet medborgarna? Vad vet politikerna? Hur ser försäkringsbolagen på skadeutfallet?

Tillbaka till högtalaren och ”60 sekunder…90 sekunder”.

Vi inom räddningstjänsten är alltid redo och på ett snabbt sätt komma ut till den nödställde, men vi vill också ha bra förutsättningar för ett bra arbete när vi väl kommer ut på plats för att minska skadorna och dess omfattning. Därav bör det också finnas förutsättningar att mäta tider som omfattar att vi har resurser framme till att skadeutvecklingen minskas.