Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Besök i Uppland, Södermanland och Östergötland

Besöken rullar vidare med oförminskad fart och energi. Under vecka 45 besöktes bland annat Vällingby, Enköping, Attundaland (vi reder ut var namnet kommer ifrån), Huddinge, Södertälje, Linköping och Norrköping.

4/11, Stn Vällingby

Idag besökte Kommunals räddningstjänstprojekt Vällingby brandstation som är en del av Storstockholms brandförsvar. Räddningstjänstförbundet har tio delägarkommuner där Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker ingår. Totalt bor och verkar 1,2 miljoner människor i upptagningsområdet.

Vällingby brandstations geografiska ansvarsområde omfattar Stockholms västra förorter. Vällingby brandstation invigdes 22 januari 1965. Stationen är ritad av arkitekt Mårten J Larsson. Stationen bemannas idag av en 1 + 6-styrka (1 brandmästare, 1 brandförman samt 5 brandmän). Totalt uppgår personalgruppen till 40 medarbetare. I distriktet bor ca 100 000 personer.

Räddningstjänsten på Vällingby brandstation är specialiserade på takarbeten och rappellering (höghöjdsräddning).

Mötesdeltagarna var positiva till att kommunal har startat upp projektet och ser med tillförsikt att medlemmar som är yrkesverksamma inom räddningstjänsten framgent kan få mer uppmärksamhet och att yrkesfrågorna omhändertas på ett bättre sätt än vad som är fallet idag.

Ämnen som berördes: Räddningstjänstens särskilda avtalspension även kallad R-SAP dryftades av mötesdeltagarna. Deltagarna vittnade om en stor oro över att pensionsavtalet kan komma att urvattnas. Det kan således bli att värdet på pensionsavtalet blir så försämrat att ingen yrkesverksam inom räddningstjänsten kan nyttja pensionsavtalet.

Vidare samtalades det om arbetstider, delat dygn eller 48 timmar (dygnstjänst). Synlighet avseende vad Kommunal faktiskt gör och att räddningstjänsten som yrkesgrupp kan komma att drunkna bland alla 230 yrken. Timvikarier kopplat till låg bemanning samt en önskan om att även göra en lönesatsning på yrket.

Tack Vällingby för att vi fick komma på besök.

5/11, Stn Enköping

Idag 5/11 åkte delar av projektgruppen till Enköping, även känd som sveriges närmaste stad. Denna kända slogan myntades år 1965 av dåvarande reklamchefen på Bahco – verktyg, Bertil Danielsson. Samma företag låg förresten under senare delen av 1800-talet bakom innovationer såsom rörtången och skiftnyckeln.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo, heltidsstation finns i Enköping (bemanning dygnet runt) samt i Bålsta (heltid dagtid, deltid kväll, natt & helg). I förbundets upptagningsområde ingår dessutom 4 deltidsstationer samt två brandvärn.

Efter en smärre fördröjning pga. larm (blixthalka under morgontimmarna) så träffade vi skiftet och kunde med dem samtala om Kommunal som fackförbund för Sveriges brandmän. Återigen fick vi till oss att brandmännen är osynliga i Kommunal, att brandmän syns på affischer men sällan annars.

Positiva omnämnanden kom när det gäller Kommunals försäkringspaket för medlemmarna, det var en detalj som inte omnämnts vid tidigare besök.

Nyttan av att vara medlem, nyttan av att stärka upp organisationsgraden för att kunna bevara detaljer i kollektivavtalet diskuterades, även pensionsavtalet R-SAP berördes här.

Ett trevligt besök med glada kollegor som dessutom vittnade om ett mycket gott samarbete med sin brandchef och att trivseln var god på arbetsplatsen. Ett stort tack till brandmännen på stn Enköping för att vi fick komma på besök!

5/11, Attunda, Stn Upplands-Bro

Eftermiddagen bestod av ett nedslag i Attundaland. Räddningstjänstförbundet Brandkåren Attunda består av sex ägarkommuner med totalt sju brandstationer. Fyra renodlade heltidsstationer, två brandstationer med delad organisation (heltid dagtid, deltid på kväll, natt & helg), samt en brandstation med deltidsbemanning 24/7.

Namnet Attundaland härrör från benämningen av det landområde där förbundet idag verkar. Landområdet bestod tidigt 1300-tal av åtta s.k. hundaren, ett dåtida sätt att benämna ett landområde/distrikt. Enligt brandchefen vid förbundets bildande 1997, grät historikerna av lycka över namnet som förbundet då valde! Idag förekommer namnet Attunda även i andra sammanhang (ex. benämning av tingsrätt, olika företagsnamn).

Tjänstgörande skift tog emot oss och efter presentation av projekt räddningstjänst så landade vi i en bra diskussion om vad yrket brandman behöver och vad fackförbundet Kommunal kan bidra med. Begreppet osynlig lyftes ännu en gång och flera brandmän vittnade om att dom känner sig bortglömda. Pensionsavtalet R-SAP, semesterlösningar och arbetstider diskuterades.

Medlemsavgiften togs även upp och projektgruppen kunde då redogöra för den förändring i sättet att beräkna medlemsavgiften i Kommunal som kommer att införas med början våren 2020.

Nyttan av ett bra försäkringspaket berördes och en av brandmännen kunde här delge oss att han haft stor nytta av Kommunals försäkringar. Brandmännen tog även upp problemet med bränder i elbilar där litiumbatterier är strömkälla, här efterfrågas bättre rutiner. Som bekant så är bränder i litiumbatterier extremt farligt då röken är väldigt giftig.

Slutligen så diskuterades fenomenet med splittrade styrkor och den känsla av vanmakt som en enskild brandman kan uppleva då rökdykargruppen måste dela upp sig på flera fordon för att få med dessa till en skadeplats.

Tack stn Upplands-Bro för att vi fick komma på besök!

7/11, Stn Huddinge

Idag besök på stn Huddinge som ingår i Södertörns brandförsvarsförbund. Huddinge är med ca 110 000 invånare den näst största kommunen i Stockholms län. I kommunen ligger bl.a Södertörns högskola där Polisskolan har en av sina utbildningsenheter.

Skiftet tog emot oss och brandmän & brandbefäl bidrog till en bra diskussion om nutid och framtid ur ett fackligt perspektiv.

Återigen kom begreppet ”synlighet” upp, en kollega påtalade vikten av att fånga upp nyanställda brandmän och att redogöra/förklara nyttan av att vara medlem i Kommunal.

Arbetsplatsen saknar arbetsplatsombud och vi diskuterade även effekterna av det. Pensionsavtalet gicks igenom och att det är viktigt att Kommunal här når en uppgörelse med arbetsgivaren. Semester och arbetstider (bilaga E) avhandlades också.

Tack stn Huddinge för att vi fick komma på besök.

7/11, Stn Södertälje

Stn Södertälje var platsen för dagens andra besök, stationen ingår i Södertörns brandförsvarsförbund. Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön och grundades redan på medeltiden. Idag finns där viktig industri i form av lastbilstillverkaren Scania och även läkemedelsföretaget AstraZeneca. Kända personer som kommer från Södertälje är Björn Borg och Jan Guillou. Kommunen har ca 73 000 invånare.

Diskussionen på stationen berörde kvinnor i räddningstjänsten och avsaknaden av information då graviditet föreligger. Mötesdeltagarna saknade denna information från såväl arbetsgivaren som från Kommunal. Kollegorna önskade större synlighet och att enklare kunna nå fackförbundet då frågor kopplat till yrket uppstår. Entusiasmen över besöket och att Kommunal nu omhändertar yrket var stor. Gruppbild uteblev då styrkan fick larm.

Tack stn Södertälje för att vi fick besöka er!

8/11, Stn Kallerstad Linköping

Fredagens första besök: Räddningstjänsten östra Götaland (RTÖG) och stn. Kallerstad i Linköping. Förbundet har i sitt upptagningsområde fyra heltidsstationer, tolv deltidsstationer och fyra värn.
Linköping är residensstad i Östergötlands län, kommunen har idag ca 161 000 invånare. Staden grundades redan på 1100-talet. År 1700 drabbades Linköpings stad av en mkt omfattande brand som förstörde stora delar av staden, slottet och domkyrkan klarade sig dock.

Linköping förknippas starkt med flygplanstillverkaren SAAB (svenska aeroplanaktiebolaget) som på uppdrag av dåvarande svenska regeringen grundades år 1937. Staden har antagit ett motto: ”Där idéer blir verklighet”.

Flygvapenmuseum som är beläget vid det anrika flygfältet Malmen är värt ett besök. Kända personer från Linköping är bl.a. Tage Danielsson och Lars Winnerbäck.

Skiftet tog emot oss och de viktigaste punkterna för den påföljande diskussionen handlade om: Arbetstidsscheman, timvikarier och hur dessa utnyttjas, allt kopplat till en idag enligt kollegorna, alldeles för låg bemanning. Bilaga E och nyttan av att ha tillgång till avtalet. Pensionsavtalet R-SAP och viljan att bevara det. Lönebildning, individuell lön samt även utbildning och yrkesbevis för brandmän och brandbefäl.

Tack stn Kallerstad för att vi fick komma och besöka er! Bra diskussioner och engagerade kollegor! Gruppfoto uteblev då styrkan fick larm.

8/11, Stn Kvillinge Norrköping

Fredagens andra besök: RTÖG-Norrköping och Stn Kvillinge.
Norrköpings kommun har ca 142 400 invånare. Idag marknadsförs Norrköping tillsammans med Linköping som den fjärde största storstadsregionen i Sverige och har sedan år 2000 tillsammans med Linköping en ny skepnad som universitetsstad.

Norrköping fick sina stadsrättigheter år 1384 och hade sin första storhetstid under 1600-talet då den Belgisk-vallonska köpmannen Louis De Geer grundade ett flertal industrier i staden (bl.a. pappersbruk, vapenfabrik, manufaktur). År 1719 då ryssarna härjade som värst i Sverige förstördes stora delar av staden.

Viktig industri idag är bl.a. Whirlpool, Holmen paper och Billerud. Ett stort antal statliga verk har här sitt säte.

Skiftet ville gärna diskutera facklig tillhörighet och nyttan av att ha tillgång till kollektivavtalet. Som på så många tidigare besök så avhandlades också pensionsavtalet R-SAP. Att brandmän och brandbefäl är små i en stor organisation (Kommunal) pratade vi om. Arbetstidsscheman, löner och bemanning avhandlades också.

Tack stn Kvillinge för att vi fick besöka er!