Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Första veckan

Projekt räddningstjänst är nu igång. Den gångna veckan har innehållit besök på sju brandstationer i området runt Stockholm. Förväntningarna på oss har varit stora och frågeställningarna många.


Det har varit ömsom ris och ömsom ros från kollegorna. Innehållet i diskussionerna har dock varit fruktsamt. Frågor som kommit upp är bland annat storlek på medlemsavgift och om Kommunal är en slagkraftig organisation för brandmän & brandbefäl. Många upplever en tystnad från Kommunal. Brandmännen drunknar i Kommunal, dom syns inte och dom hörs inte.

Brandmän och brandbefäl känner sig tveksamma till att få gehör för avtalskrav, då gruppen är liten i förhållande till andra medlemsgrupper i Kommunal. Tack vare att brandmän och brandbefäl är en så liten grupp och när väl avtalskraven får gehör inom Kommunal, så är avtalsförbättrade åtgärder avseende avtalsvärdet mindre resurskrävande att genomföra då gruppen brandmän och brandbefäl är relativt få till antalet.

Närvarande medlemmar, arbetsplatsombud och övriga har uppvisat en otrolig glädje och tilltro till vad många uppfattat som starten på ett förändringsarbete för yrket brandman och brandbefäl inom Kommunal. Särskilt arbetsplatsombuden känner en stark tilltro då man nu får arbetsplatsbesök som genomförs av yrkeskollegor.

Nu fortsätter vår resa ut i vårt avlånga land. Vi ska fortsätta att  samla in synpunkter och upplevelser om Kommunal och fackligt arbete. Nu lämnar vi Stockholm för denna gång och beger oss väster ut mot Mälardalen.

Besöken har också gett oss möjligheten att prova olika kaffesmaker och utmärkelse till “veckans kaffe” går till station Katarina.

Tillsammans blir vi starkare.

Joakim, Magnus, Carmelo och Mikael

Läs mer om vilka besök som är planerade här.