Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Intervju med projektdeltagarna

’’Nu går startskottet till att brandmännen blir starkare organiserade. Kommunal kan påverka så att svensk räddningstjänst förändras drastiskt’’, säger Magnus Sjöholm. Han är en av fyra brandmän som reser runt i Sverige för att lyssna på hur kollegorna anser att räddningstjänsten ska organiseras samt hur Kommunal ska bli tydligare och bättre.

Under tio veckor ska brandmännen Magnus Sjöholm, Joakim Ekholm, Carmelo Lundblad och brandmästare Mikael Svanberg besöka så många brandstationer som möjligt runt om i landet. Första besöken gick till Katarina och Kungsholmens brandstationer i Stockholm.

– Vi vet att det finns en misstro mot Kommunal bland många brandmän. Misstag har gjorts, men ska vi kunna åstadkomma förändringar måste vi blicka framåt och arbeta på det sätt som gör oss starkare. Vi ska lära av historien och skapa något nytt, säger Magnus Sjöholm.

Fördel att förhandla kollektivavtal

Idag är brandmän och brandbefäl anslutna till flera olika fackförbund. Magnus Sjöholm och Mikael Svanberg har båda tidigare varit aktiva i Brandmännens riksförbund, BRF, men arbetar nu för Kommunal. De har båda ett stort engagemang och brinner för att påverka yrkesfrågor.

– Men du för en ojämn kamp om du inte arbetar i den organisation som förhandlar kollektivavtalen. Därför har jag gått över till Kommunal, säger Mikael Svanberg.
Det finns många stora frågor att hantera.

– Antalet heltidsanställda brandmän har exempelvis minskat med 25 procent sedan år 2000. Samtidigt som befolkningen växer. Därtill saknas det 2800 deltidsbrandmän, säger Magnus Sjöholm.

Bemanningen är en viktig fråga

Färre heltidsanställda leder också i sin tur till stora svårigheter att bland annat kunna upprätthålla en adekvat operativ förmåga. När bemanningen på den operativa sidan har minskat har antalet timvikarier och visstidsanställda blivit fler.

– Idag har vi en arbetssituations som på vissa platser börjar likna den inom vården, säger Magnus Sjöholm.

Förväntningarna på turnén är att träffa så många brandmän och brandbefäl som möjligt för att ta del av deras kunskaper och idéer om arbetet och om hur branschen i framtiden bör organiseras.

– Nu hoppas vi att så många som möjligt sluter upp vid våra besök. Vi tror att vi även ger brandbefälen en anledning till att bli medlemmar i Kommunal, säger Mikael Svanberg.

Kunskapsglapp hos beslutsfattare

Räddningstjänsten har 152 arbetsgivare där merparten tillhör Rib-organisationen. Idag läggs brandstationer ned eftersom nedläggningar är kopplade till kommunala budgetar. Det finns även andra brister.

– Ett exempel på detta är att 230 brandstationer saknar förmåga att transportera vatten.
– Det finns ett stort glapp mellan hur situationen på brandstationerna ser ut idag och kunskapen om detta hos allmänheten och beslutsfattare, säger Magnus Sjöholm.

Han menar att styrkan bakom kraven på förändringar blir så mycket tyngre om samtliga kategorier av anställda inom branschen sluter sig samman och går i takt.

– Räddningstjänsten står inför stora förbättringsbehov där alla är en viktig del – såväl deltidsbrandmän, heltidare, brandbefäl samt flygplats- och industribrandmän.

– Tillsammans blir vi starkare att kunna driva viktiga yrkesfrågor. Därför tror jag att Kommunal kan lyfta branschen, instämmer Mikael Svanberg.