Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Idag startar Projekt Räddningstjänsten

– Vi brandmän och brandbefäl behöver ena oss för att kunna driva våra viktiga frågor. Idag är det bara Kommunal som har styrkan att erbjuda den plattform som behövs för det arbetet, varför ert stöd är mycket viktigt, skriver Mikael Svanberg och Magnus Sjöholm om projekt Räddningstjänsten och vägen framåt för facket.

Joakim Ekholm, Mikael Svanberg, Carmelo Lundblad och Magnus Sjöholm. Foto: Johan Laurén

– Hej brandmän och brandbefäl,

Under lång tid (cirka 15 år) har BRF kämpat för att få möjlighet att teckna kollektivavtalet för heltidsbrandmän och brandbefäl, utan någon form av framgång i det arbetet.

Att som facklig förtroendeman bedriva sitt arbete utan att ha tillgång till kollektivavtalen är en ojämn kamp. Dessutom innebär det att möjligheten till att kunna påverka yrkesfrågorna är i princip är noll, eftersom en annan organisation förhandlar kollektivavtalen. Då utsikterna för att BRF ska få teckna kollektivavtalet för heltidsbrandmän och brandbefäl är obefintliga, har vi valt att lämna vårt gamla förbund för att istället jobba med yrkesfrågorna i ett annat fackförbund – Kommunal.

Även Kommunalarbetaren uppmärksammar projektet i en artikel som du kan läsa här

Kommunal tecknar idag alla kollektivavtal för samtliga kategorier brandmän i Sverige (hel- och deltid, flygplatsbrandmän samt brandmän som skyddar skyddsobjekt, exempelvis kärnkraftverk).

Vi, Mikael Svanberg och Magnus Sjöholm, blev kontaktade av Kommunal för ett tid sedan. Vi erbjöds att ingå i ett projekt med syfte att inhämta fakta från brandmän och brandbefäl, för att med hjälp av denna kunskap bättre kunna möta framtiden för yrket.

Projekt Räddningstjänsten sjösätts idag, 2019-10-14. Under de följande tio veckorna kommer projektdeltagarna (utöver oss även Joakim Ekholm och Carmelo Lundblad från referensgruppen) att besöka ett stort antal räddningstjänster, för att samtala med brandmän och brandbefäl och lyssna till vad ni kollegor har att säga om framtiden.

Att Kommunal vill satsa på brandmännen genom detta projekt känns både roligt och spännande. Förhoppningen är att kollegorna ute i Sverige ger bra feedback och idéer om framtiden och hur den bör organiseras för brandmän och brandbefäl i Sverige.

Det innebär att vi har lämnat BRF och istället blivit medlemmar i Kommunal. Vi brandmän och brandbefäl behöver ena oss för att kunna driva våra viktiga frågor. Idag är det bara Kommunal som har styrkan att erbjuda den plattform som behövs för det arbetet, varför ert stöd är mycket viktigt.

Mer information om innehållet kommer framöver. Det går bra att delta i någon av de informationsträffar som redan nu är inplanerade i Stockholmsområdet – mer information hittar ni nedan.

Väl mött,

Mikael & Magnus

Besök under vecka 42:

  • Katarina brandstation måndag 14/10 kl.13.00
  • Kungsholmens brandstation måndag 14/10 kl. 17.00
  • Sollentuna brandstation tisdag 15/10 kl. 18:30
  • Tyresö brandstation, onsdag 16/10 kl. 09:00
  • Haninge brandstation, onsdag 16/10 kl. 13:00
  • Östermalm brandstation, torsdag 17/10 kl. 09:00
  • Nacka brandstation, torsdag 17/10 kl. kl. 13:00