Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Handlingsprogram, utrustning och frågor till MSB

Nu är det snart dags att börja skriva ihop nästa Handlingsprogram för den kommande perioden, hur ligger ni till där ute? Se nu till att vi fackligt är med och lämnar synpunkter och granskar vad arbetsgivaren skriver ihop. Vill vill undvika att det bara blir sköna ord och fluffiga beskrivningar.

Fortsätt läsa

Mycket handlar om förmågan och på vilket sätt förmågan upprätthålls och det är viktigt för oss och vad vi skall klara av. Även AFS 2007:7 som handlar om att göra riskbedömningar, se § 4, som handlar om insatsområdet som skall inventeras. Hur många är med i det viktiga arbetet? Det här är viktigt att jobba med med för att kunna beskriva vilka risker som finns i samhället. Vem skulle annars göra det arbetet?

Vi vet att riskerna förändras över tid inom våra insatsområden. Detta måste kontinuerligt följas upp. Och politikerna måste förstå det. Om inte, så måste vi göra det tydligt för dem att ansvaret är deras för hur vi kan tackla insatser som sker i riskområden. Alltså  måste handlingsprogrammet vara ett tidsdokument.

Utrustning

Vad gäller utrustning och uppdrag som MSB lägger ut till räddningstjänsterna finns med ett problem med vad som tillhör kommunal räddningstjänst och vad som tillhör det statliga området. Vi har att förhålla oss till CE-märkt utrustning men staten kan använda sig av militär utrustning och materiel. Det kan inte vi göra. Det är en del kollegor som tror att vi kan frångå detta och att vi skall börja använda militär utrustning. Vart är vi på väg med tänket?

Vi har att förhålla oss till vad som tillhör vårt område. Ska vi blanda roller och uppdrag på ett sådant sätt att vi frångår det som gäller, så hamnar vi på ett sluttande plan. Det här är ett dilemma och något vi måste vara uppmärksamma på så att vi inte äventyrar säkerheten som finns med i vårt arbete. Ingen skall bli skadad på jobbet, vilket är ett motto som vi alltid skall ha i minne.

Sommarens skogsbränder – vad händer MSB?

Flera åtgärder är på väg att landa efter skogsbränderna som rasade runt om i landet i somras.  Jag hoppas att man har kommit så långt så att det inte ska behöva upprepas med brister och oklarheter. En självklarhet är ju vilken skyddsutrustning som skall användas vid skogsbränder och att det finns speciell utrustning att använda. Har man inom MSB fått fram något enhetligt om detta undrar jag?

Sedan 1050 så har vi i landet haft brandlagstiftning gällande att skydda egendom och ta ansvar och det har nu gått 969 år och jag tror att det fanns skog även då, vad har hänt under resan undrar jag?