Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Efterdyningar till sommarens bränder 2018

Nu gungar det på med efterräkningar för bränderna som var sommaren 2018 och i centrum står MSB som nu går ut med att frivilliga skall förmånsbeskattas. Varför denna omvända ordning nu när man skulle ha kunnat göra rätt från början?

Fortsätt läsa

I LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2003:778 står det tydligt 7 kap 4 § vad som gäller för frivilliga och tjänstepliktiga. Dom har rätt till ersättning! Varför står man nu inte för den rättighet som finns? Om MSB vill driva frågan om förmånsbeskattning så undrar jag varför man inte har tagit sitt ansvar från början? Hur var det nu med tjänstepliktiga – mellan 18 och 65 år och friska?

Jag tycker att det är en fuling att komma i efterhand med något som skulle ha varit reglerat från början. Vi måste kunna förvänta oss tydlighet vad gäller ersättning för insatserna från MSB. Det bör gälla även det man gjort som frivillig/tjänstepliktig och för kläder som eventuellt har bli förstörda vid insatsen.

MSB som statlig myndighet verkar ju inte känna till själva lagstiftningen som man lever under och har dessutom tillsyn om. Det här verkar ju rena snurren hur man agerar i efterhand – rätt till ersättning har du som har blivit engagerat under insatsen. Titta över detta omedelbart och låt rätt vara rätt!

Jag ser det som rimligt att MSB tar detta till sig och förbereder sig inför kommande situationer så det står klart hur lagstiftningen skall användas! Inte orimligt att begära då MSB skall svara för samhället skydd dessutom.

Matts Jangerstad

***

Även Kommunals ordförande Tobias Baudin kritiserar MSB: ”Det blir något av ett hån mot de som offrade sina ledigheter för att rädda hus, hem och skogar i Sverige.” Läs mer på Aftonbladet.se.