Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Det behövs fler kollegor på brandstationerna

Sedan jag blev förbundsordförande sommaren 2016 har jag besökt ett flertal räddningstjänster och har även gjort arbetspraktik på en brandstation. Överallt har jag mött yrkesskickliga brandmän som arbetar dag och natt för att alla vi andra ska vara trygga och säkra. Sommaren 2018 var otroligt tuff och slitsam för brandmännen. Den extrema torkan medförde ett stort antal skogsbränder över hela landet.

Fortsätt läsa

Sommaren och övertidsberget

En preliminär bedömning från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är att den totala brandhärjade ytan i landet var omkring 25 000 hektar. De fyra stora och svårsläckta bränderna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland omfattade drygt 18 000 hektar.

Brandmän från hela landet deltog i arbetet med skogsbränderna. I Trängslet arbetade exempelvis personal från 22-24 kommuner med släcknings- och stabsarbetet. 370 brandmän jobbade i tvåskift dygnet runt. Många har ett berg av övertid som måste tas ut så jag kan tänka mig att även hösten blir tuff.

På Kommunals Instagram ger Kenneth Karlsson från Södertörns Räddningstjänst en målande beskrivning av insatsen i Trängslet i somras: ”Vi har gjort ett hästjobb. Vi har presterat på topp i varje arbetspass natt efter natt. Först nu när man är hemma går det upp för en hur mycket slang vi har burit, hur mycket rök och tårar vi har haft i ansiktet. Vi har bara fått gå på. Det är kolsvart att jobba på en myr. Det finns ingen täckning för mobil eller Rakel, vårt radiosystem.’’

Unik arbetsmiljö

Brandmännen fick slita i en arbetsmiljö som är svår att ens föreställa sig. Vi vet att värmen från elden höjer kroppstemperaturen, det var dessutom en av de varmaste somrarna i Sverige på årtionden och samtidigt är det stora svårigheter att få i sig vätska när du jobbar i terräng. Varje arbetspass måste ha varit enormt påfrestande.

Räddningstjänstens bemanning sätts på prov när något extraordinärt händer. Släckningsarbetet av skogsbränderna har i många fall betytt långa arbetspass med bara ett par timmars sömn och ett stort antal övertidstimmar under några veckor. Övertid som nu ska tas ut i en hårt pressad organisation. Redan under normala förhållanden är bemanningen för liten på landets räddningstjänster. Heltidsbrandmän berättar för Kommunal att de har samma bemanning i flera decennier och att räddningstjänsten alltid går på knäna sommartid med ett stort antal vakanta pass som måste fyllas på något sätt. Många bryter sin semester för att lösa bemanningen.

Fem skift och bra löner

Brandmännen är en liten kompetent yrkeskår i ett av Sveriges största fackförbund. Men precis som på många arbetsplatser måste vi värva fler medlemmar. Vi vill bli fler – så att vi kan bli ännu starkare när vi för fram våra krav. Det måste anställas fler heltids- och deltidsbrandmän. Det behövs ett femte skift som är fredat från utryckning så att det finns tid till att öva, arbeta med förebyggande brandskydd etc. Materielen måste också uppdateras.

Alla förtjänar förutom bra löner och arbetsvillkor dessutom hela svenska folkets största kärlek och respekt. Jag hoppas verkligen att varenda brandman känner allmänhetens tacksamhet över era heroiska insatser.