Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Vittnesmål från skogsbranden i Ljusdal

Den största skogsbranden någonsin har rasat i skogarna i Ljusdalstrakten och det har krävts stora insatser, både från räddningstjänster över hela landet och från internationellt och frivilligt håll. Här följer en rapport från den 27 juli, vid ett av flera besök i området, av Magnus Alfredsson, regionalt ombud, och ombudsman Gudrun Swerin från Kommunal Mitt.

Fortsätt läsa

’’Gassande sol och tropisk värme råder, när Magnus och jag (Gudrun) är på väg upp till Färila i Ljusdals kommun.

Vi stannar till på Kommunals sektion i Ljusdal och får en lägesrapport av Karin Johansson, ordförande i sektion Ljusdal, gällande branden.

Vi tar oss sedan vidare till Fönebasen, där Röda Korset, frivilliga och brandmän från olika delar av landet vilar och äter mellan släckningsarbetet ute i skogarna. Det finns ungefär 100 sängplatser där.

Ovisshet inför vad som väntade

Vi träffar sju brandmän från Jönköpings län – en heltidare och sex deltidare, som äter lunch efter ett tufft nattpass. Flera har brutit sin semester och andra är där på sin lediga tid för att hjälpa till.

Brandmännen berättar om den ovisshet de känt gällande vad som väntat dem när de åkt upp till Ljusdal. Vilka förutsättningar skulle finnas? Och vilken ersättning skulle man få? Efteråt tycker de att det har varit väldigt lärorikt att få vara med om en sådan stor skogsbrand och under de slags förhållanden som rått.

Glädje trots svårigheterna

Mitt i detta inferno hörs yrkesstoltheten – att vara brandman och att få hjälpa till. Positiviteten och glädjen i gruppen har varit stor. Detta trots minimalt med sömn, extrem hetta, den oförutsägbara elden och svårtillgängliga terrängen som mött dem i Hälsingeskogen. Servicen och tillgång på mat, dricka och annat som behövts på basen har funkat jättebra, enligt brandmännen.

Trots den extrema arbetssituationen, så känner de en viss frustration av att behöva vänta på att få åka ut igen.

Samarbete och hjälpsamhet

Efter mötet med brandmännen tar vi oss sedan ned till Färilabasen. Där träffar vi en samordnare från MSB på campen, som kommer från Räddningstjänsten i Göteborg. Han visar oss delar av den gigantiska logistik som krävts vid en händelse av detta omfång. Han berättar att det kommer att finnas 200 sängplatser på campen och att brandmän från olika länder, MSB, Försvarsmakten, Röda Korset, polisen samt frivilliga hjälper till med olika uppgifter, som att bygga upp tälten.

Han beskriver hur bra det fungerat och hur civila har ställt upp. Inget har varit omöjligt, material och annat som har behövts har fixats fram på nolltid.

Den känsla av samarbete, hjälpsamhet och optimism som samtliga vi talat med beskriver, finns kvar hos oss när vi sedan skiljs åt.’’

/ Gudrun och Magnus, Kommunal Mitt
     

FOTO: Magnus Alfredsson, regionalt ombud, och ombudsman Gudrun Swerin från Kommunal Mitt