Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Det behövs nya tag i cancerfrågan

Jag lovade att återkomma om cancerfrågan och hur man borde förhålla sig, då det finns många olika uppfattningar i den här frågan.

Fortsätt läsa

För ett par veckor sedan sprang jag på ett informationsmaterial med rubriker som ”Minimera riskerna för cancer i Räddningstjänsten”, ”Faran med cancer”. Materialet hänvisar till studier från USA vilka skiljer sig mycket mot den svenska studien som har pågått under fyra år.

Den svenska studien Cancer incidence in Stockholm firefighters 1958–2012: an updated cohort study vilar på en bred insamling av data och praktiska provtagningar. När det gäller skillnaden mellan Sverige och USA/Nordamerika ligger mycket i arbetssätt, byggmaterial, många individer på samma insats vilket innebär fler befinner sig i riskzonen.

Man bortser från den viktigaste faktorn vilket är exponeringen med exponeringstiden och naturligtvis koncentrationen av farliga ämnen. När man ser på riskerna inom industrin så finns det erkända intervaller för vad som gäller för farliga ämnen och de ligger på 5 dagarsvecka med 8 timmars arbetsdag i 40 år. Hur tänker man kring detta när det gäller alla jämförelser som finns med Nordamerika?

Jag har också sett exempel på när man pratar om giftiga ämnen i brandröken och påvisar faran med att gå till farligt gods och produktbladet. Då pratar vi om en koncentration på 100 % och då rör det sig om andra parametrar och inte att jämföra med brandrök/rökgaser. Jag är helt övertygad om att man inte skall göra jämförelser som mer ligger åt gissningar än att hålla sig till fakta och sannolikhet.

Att notera i det materialet som nu verkar spridas så är ju frågan vad som har hänt då Brandmännens riksförbund ställer sig som kunskapskälla när det gäller frågor om cancer, vart håller stiftelsen hus egentligen i det här arbetet?

Nej, det behövs nya tag i det här arbetet för att komma vidare med frågan, det känns som frågan har fått en annan utformning och skiljer sig från vetenskap och annan fakta. Som jag skrivit tidigare så är konceptet Friska brandmän en bra utgångspunkt, men det håller på att utvecklas egna idéer kring vad som är farligt och vad riskerna består i. Att riskerna bedöms större än vad studierna visar – man hänvisar till metastudier i Nordamerika hela tiden, man bedriver en skrämselpropaganda istället för att upplysa. Och det är fel väg att gå!

 

Relaterat: Här kan du läsa mer om Kommunals arbetsmiljöstrategi