Vad innebär egentligen ”Effektivisering inom Räddningstjänsten?”

08up56758[1]_Webb