Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Vad innebär egentligen ”Effektivisering inom Räddningstjänsten?”

Vad innebär en effektivare räddningstjänst för dig? För mig och många jag frågat innebär det bl.a. fler brandmän, en mer förberedd personal, bättre förebyggande åtgärder, effektivare organisation och så vidare. Dessvärre får jag uppfattningen att ordet ”effektivisering” används på ett förskönande sätt för att omskriva ord som besparingar och dölja dålig organisatorisk förmåga.

Fortsätt läsa

En tragisk död som kunde ha undvikits?

Ett nyligen uppmärksammat exempel finner jag hos en Räddningstjänst strax norr om oss som i sin strävan att vara innovativa och ”effektivisera” sin operativa förmåga tog bort en brandman från huvudstationen (heltid) och kan därmed inte rökdyka utan att ha en RIB-person som ansluter hemifrån med en FIP-bil. Det låter inte särskilt effektivt. Det tror att jag att de anhöriga till mannen som omkom i en lägenhetsbrand nu i januari håller med om. Jag vågar inte spekulera i utgången om man hade kunnat påbörja rökdykning omedelbart, men skall en sådan ovisshet ens behöva finnas?

Vad är effektivisering?

”Rökdykning räddar sällan liv” säger deras ledning. Visst har vi bättre metoder och hjälpmedel idag än tidigare, men är vi beredda att ge upp vår förmåga att rökdyka? Är vi beredda att behöva vänta med att gå in i en byggnad där det finns liv att rädda? För mig är svaret självklart ”nej”. Frågan är om våra skattebetalare är bekväma med, eller ens medvetna om, dessa ”effektiviseringar”. ”effektiviseringar” som kan innebära en potentiell livsfara för dom och deras familjemedlemmar.

Men åter till frågan vad en effektivisering innebär. Kortfattat så bör det innebära något i stil med att: leverera tjänster i samma eller högre omfattning och med samma eller högre kvalitet, men med en lägre resursförbrukning.

Jag upplever att man tagit till vara på hälften av detta, och det är den lägre resursförbrukningen. Kvalitén och tjänsten däremot blir alltid lidande! Detta maskerar man med noga utvald statistik och organisatoriska förändringar som lurar många lekmän (bl.a. politiker). Till exempel att våra FIP-bilar täcker enorma områden. Man glömmer dock att förklara att man bryter ner större och mer kraftfulla enheter till markant nedsatt förmåga och skapar oerhört stressfullt ensamarbete. Man försämrar arbetsmiljön för våra brandmän och RIB-personal och som i fallet jag tidigare beskrev så ger man i vissa fall upp möjligheten till att påbörja en omedelbar rökdykning! Att kalla det här för ”effektivisering” blir för mig bara löjligt.

Arbeta och tänk långsiktigt

Effektivitet mäts alltid över en viss tid, något många glömmer i sin jakt på en klapp på axeln och beröm. Det blir ofta kortsiktiga lösningar som ger snabba resultat till verksamhetsplaner och budgetar. Kortsiktiga lösningar ger kortsiktig resultat och detta är ett stort hot mot effektivitet och arbetsmiljö på längre sikt!

Vi behöver mer och bättre utbildad personal

En annan röd tråd verkar vara att det allt som oftast är den operativa sidan som man effektiviserar. Ofta drar vi ner på vår billigaste resurs; brandmän och RIB-personal. Det är sällan man drar ner på chefstjänster, Brandingenjörer mm (trots att dessa ofta kostar dubbelt så mycket som en brandman). Med en växande befolkning, större omvärldshot och allmänt oroligt samhälle så måste vi istället ta höjd för riktiga effektiviseringar. Vi måste istället ha mer personal, bättre utbildad och bättre förberedd för utmaningarna vi ställs inför! Vi måste ha en förebyggande organisation som lyhört och aktivt jobbar för en säkrare vardag i vårt nya samhälle och en ledning som är progressiv och jobbar för långsiktiga lösningar.

Vi måste alltså kunna leverera våra ”tjänster” med samma eller högre kvalité, men vi klarar inte detta genom att bryta ner våra styrkor och dra ner på personal.

En räddningstjänst i världsklass

Jag är ändå försiktigt optimistisk inför framtiden. Högre delaktighet av vår personal och framförallt våra Arbetsplatsombud och bättre informationsflöde kommer leda till högre kvalité. Våra chefer behöver oss och våra invånare behöver oss. Tillsammans ska vi kunna bli en Räddningstjänst i världsklass, för både personal och person. Det är sann effektivisering!