Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

#MeToo Räddningstjänsten

Kommunals avtalssekreterare, Lenita Granlund och Susanne Gällhagen, Förbundsombudsman skriver om #metoo, #larmetgår och sexuella trakasserier inom räddningstjänsten och om vilket ansvar arbetsgivaren har.

Fortsätt läsa

#LarmetGår

Ingen kan ha undgått den tsunami av upprop som har rest sig i svallvågorna efter #metoo. Det var den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana Burke som redan 2006 myntade begreppet i samband med övergrepp på kvinnor. I oktober 2017 går skådespelerskan Alyssa Milano ut och berättar om vad filmproducenten Harvey Weinstein har utsatt henne för. Det blir stratskottet för en mängd upprop inom flera olika branscher och organisationer runt om i världen. Och i Sverige. Gemensamt för uppropen och berättelserna är att det handlar om män, strukturer, makt och kränkningar.

Vi inom Kommunal har systematiskt arbetat med att förebygga dylika företeelser inom de branscher där vi organiserar våra medlemmar. Vi ska vara ärliga, vi har inte fått bukt med detta vilket även uppropen inom såväl facket (#inteförhandlingsbart) som inom specifika branscher visar.

Inom räddningstjänsten har #LarmetGår initierats av ett antal medlemmar där mer än hundra berättelser har kommit in på kort tid. Vi kan bland annat läsa om hur en avdelningschef på en konferens överfölls av en brandchef.

”brandchefen i en grannkommun väntade på mig utanför min hotelldörr (han stod och gömde sig bakom en större växt). När jag tryckte ner handtaget så tryckte han med kraft in dörren och knuffade in mig på rummet. Jag glömmer aldrig hur han stank av svett och sprit och han försökte slita av mig kläderna. Jag lyckades få honom att lämna rummet.”

Det här är en av hundratals berättelser. Bara inom räddningstjänsten.

Det är väldigt bra att detta lyfts i fler kretsar och branscher och att alla blir medvetna om att detta är vanligare än vad många, framförallt män, tidigare har trott. Tillsammans ska vi få bort skitiga och olagliga beteenden från våra arbetsplatser!

Arbetsgivarens ansvar

Sexuella trakasserier är förbjudet i lag, och arbetsgivare har skyldighet att förebygga att det sker. De ska också skyndsamt utreda och hantera det, om de har anledning att misstänka att det förekommit.

Arbetsgivaren ska förebygga att sexuella trakasserier inte uppstår. Det ska finnas riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier och det ska finnas rutiner som talar om vad som ska göras om sexuella trakasserier ändå uppstår. Arbetsgivaren har en utrednings- och åtgärdsskyldighet. Så fort arbetsgivaren får kännedom om att någon utsätts för sexuella trakasserier så ska hen göra en utredning och det ska ske utan dröjsmål. Sedan ska lämpliga åtgärder vidtas, vilket kan vara allt från en tillsägelse, varning, omplacering eller uppsägning och polisanmälan.

Det här är sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om allt från tafsande, smekningar, sexuella inviter, till att någon skickar pornografiska bilder eller sätter upp sådana bilder på väggen på arbetsplatsen.

Om du blir utsatt på arbetsplatsen – säg ifrån till den som trakasserar dig! Prata med ditt skyddsombud eller din chef. Om det är din egen chef som utsätter dig, gå till chefen närmast över honom eller henne.

Vad kan du göra?

Om du personligen har råkat ut för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling så finns det fler saker att göra:

  • Ta din egen upplevelse på allvar.
  • Säg ifrån – du har rätt att säga ifrån om sådant du upplever är kränkande.
  • Dokumentera genom att anteckna tid, plats, vad som hände och sades, samt hur du reagerade. Anteckningarna kan komma att bli viktiga i en eventuell utredning.
  • Tala om för din närmaste chef att du har utsatts för kränkningar. Om du blivit utsatt av din chef, eller av annan anledning inte vill anmäla till chefen, kan du istället kontakta personalenheten, skyddsombud, din fackliga organisation eller företagshälsovården.
  • Ta emot erbjudande om stöd.
  • Samarbeta och bidra till att hitta handlingsvägar för att lösa situationen.

Vidare har du som medlem i Kommunal tillgång till tio kostandsfria stödsamtal med legitimerade psykologer och psykoterapeuter om du har blivit drabbad av våld i hemmet.

Ring Folksams jour på 020-95 38 27
Öppet måndag-fredag 7.30–21 och lördag-söndag 9-19.

 

Användbara länkar

Kommunal om #metoo, råd och länkar

OSA-kompassen – Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Frågor och svar om sexuella trakasserier (SKL)

Förhållningssätt för att förebygga sexuella trakasserier vid Kommunals aktiviteter

Diskrimineringsombudsmannen skriver mer om diskriminering och sexuella trakasserier

Läs mer om #metoo och räddningstjänsten här:

Kommunal: Säg ifrån, dokumentera, berätta!

Kommunalarbetaren: ”vi måste få till en förändring”

Dagens Nyheter: Räddningstjänstens kvinnor ansluter till #metoo

Aftonbladet: #larmetgår – kvinnor i räddningstjänsten om utsatthet och trakasserier

Expressen: ”Vill aldrig mer se en penis på arbetstid”

Lenita Granlund
Avtalssekreterare

Susanne Gällhagen
Förbundsombudsman