Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Cancerstudie och kalla händer

Under fyra år har nu ett projekt pågått finansierat av AFA försäkringar och genomfört av Karolinska Institutet (KI) med epidemiologiska studier gällande brandmän och cancer. Just nu så sammanställer man resultaten.

Fortsätt läsa

Jag har haft förmånen att följa forskningen under denna tid som en del av referensgruppen och jag hoppas att snart kunna lämna en kort reflektion kring det arbetet. Det finns de som hänvisar till vad som har lyfts fram från USA och Kanada gällande yrkesrelaterad cancer från den miljön som brandmän jobbar i.

Efter det att jag fått mer kunskaper om arbetsmiljö och metoder så har jag också an­vänt rätt många timmar med att se på filmklipp från just USA och Canada.

När jag tittar på klippen så finns det mycket som förvånar mig när jag ser hur man agerar och hur man är klädd och på vilket sätt man jobbar. Med tanke på exponering mot farliga ämnen och substanser med en inkubationstid på 25 till 40 år så finns det många parametrar kring orsak och verkan. Utifrån våra förhållanden och hur vi jobbar så finns det stora skillnader och jag vill påstå att vi har arbetsätt som är mer åt prevention mot just exponering mot farliga ämnen.

Om man går bakåt i tiden när det gäller de svenska förhållanden så har det skett stora förändringar sedan början på 80-talet och framåt i tiden, vilket innebär att de metoder och den exponering som var vid den tidpunkten kan komma att visa sig i nutid. Så från den tidpunkten och 40 år framåt så hamnar vi precis i vår samtid och de cancerfall som nu upptäcks har förmodligen en koppling till hur det såg ut på 70-talet.

Skellefteå-modellen är ett bra verktyg för att förebygga exponering, men effekten av den metoden kan vi inte se för än 2042 och det är en lång tid. Därför är det viktigt att flera förebyggande åtgärder görs för det är det sammanlagda åtgärderna som ger effekt. Det gäller att man är konsekvent och jobbar medvetet och förebyggande.

Kalla händer

Till något helt annat men ändå något som påverkar oss i jobbet och under den kalla perioden på året och då räddningsinsatser som kan dra ut på tiden. Det är kylan som jag tänker på och framför allt den kontaktkyla som finns i hanteringen av verktyg och redskap. Inom forskningen har man nyligen kommit fram till resultat kring nedkylning och hur våra händer är ett mycket känsligt instrument.

Så se till att ha handskar som håller värmen och har en isolationsförmåga mot kyla, monterings-handskar eller liknande är absolut inte att rekommendera. Kylskador/nedkylning är permanenta skador och lika illa som vibrationsskador, vita fingrar. Så var rädd om dina händer nu när vintern kommer och se till att ha skyddande handskar på dem.

Med kamratliga hälsningar

Matts Jangerstad